Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 z22

W dniu 30 października 2018 r. klasa 2a pod opieką p. Agnieszki Rożenek i Małgorzaty Kowalewskiej udała się na cmentarz. Celem wizyty było zapalenie zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, oddanie hołdu żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej oraz poznawanie tradycji związanych z dniem Wszystkich Świętych. W czasie pobytu na cmentarzu uczniowie zachowali postawę pełną powagi, zadumy i szacunku dla zmarłych.

24 października 2018 roku w klasie 2 a odbył się klasowy konkurs recytatorski „Kolory jesieni” zorganizowany przez p. Agnieszkę Rożenek i p. Małgorzatę Kowalewską. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze o tematyce jesiennej. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz odkrywanie piękna jesieni.

Zwycięzcy otrzymali drobne upominki.

I miejsce – Monika Bernacka

II miejsce – Maja Abratkiewicz

III miejsce – Oskar Chmielewski

wyróżnienie – Natalia Cieluch

wyróżnienie – Tymon Chybowski

24 października 2018roku dzieci z oddziału przedszkolnego wysłuchały opowieści o Halloween. Dowiedziały się również o zwyczajach i tradycjach obchodzonych tego dnia  w krajach anglojęzycznych. Wszystkim udało się stworzyć w sali nastrój pełen uroku i tajemniczości. Dzieci wzięły udział we wspólnej zabawie przy muzyce, zaprezentowały swoje stroje, odbył się również pokaz wybuchającego wulkanu. Uczestnicy tej nietypowej lekcji wzięli także udział w licznych konkursach.

   
Zabawa, która połączona była z nauką języka angielskiego wszystkim uczestnikom bardzo się podobała.

                                                                       Sylwia Zalega

Na przełomie września i października 2018 roku dzieci z klasy 0 „a  realizowały materiał  o tematyce zdrowotnej. Na lekcjach mogły się dowiedzieć jak należy dbać o swoje zdrowie, co należy jeść i jakie sporty można uprawiać, żeby być zdrowym.

 Podczas cyklu zajęć, które prowadziły p. Sylwia Zalega i p. Magdalena Wędzikowska odbywały się również zajęcia sportowe oraz zabawy na szkolnym placu zabaw. Finalnym przedsięwzięciem było samodzielnie przyrządzenie zdrowej sałatki owocowej, którą  wszyscy później zjedli ze smakiem. 

                                                                                                                   Sylwia Zalega

Podsumowanie konkursu plastycznego.

 

             13.IX.2018 w sali A-V naszej szkoły odbyło się podsumowanie konkursu organizowanego przez Diagnostyka Oddział Kielce z okazji jubileuszu 20-lecia firmy. Konkurs plastyczny nosił tytuł „Jestem dzielny -badam się z uśmiechem”.

               Konkurs na terenie szkoły zorganizowały: pani Anna Wilk i pani Alina Kaźmierczyk. W konkursie wzięło udział 137 uczniów głównie ze starszych klas szkoły podstawowej. Zgodnie z obietnicą organizatorów, każdy uczestnik konkursu otrzymał mały plecaczek/worek na strój gimnastyczny oraz opaskę odblaskową.

               Wyniki konkursu i więcej informacji o nim można znaleźć na stronie internetowej https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-dzielny-ii/

W dniu 27 września 2018 r. w oddziałach przedszkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

 

 

Celem wizyty było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz w domu. Funkcjonariusze przybliżyli najważniejsze informacje związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach, przypomnieli małym rozmówcom numery alarmowe, opowiedzieli jak należy zachować się podczas spotkania z nieznajomą osobą, a także podkreślili jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypomnieli także o konieczności noszenia elementów odblaskowych na ubraniach lub tornistrach. Dzieci z zaciekawieniem słuchały tego, co mówili nasi wyjątkowi goście, zadawały mnóstwo pytań i chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. W podziękowaniu za spotkanie, nasi podopieczni wręczyli laurkę i dyplom policjantom, a także pięknie zaśpiewali piosenkę.

Po części teoretycznej przedszkolaki wraz z wychowawczyniami i policjantami, udały się na najbliższe przejście dla pieszych. Tam, dzieci mogły zaobserwować jak prawidłowo i bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni oraz na co zwrócić szczególną uwagę. Punktem kulminacyjnym spotkania było oglądanie radiowozu policyjnego oraz włączenie syreny.

Ten wyjątkowy dzień pozostanie na długo w pamięci przedszkolaków!

Magdalena Wędzikowska

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO – PLASTYCZNEGO

dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

„Piękno Ziemi Opoczyńskiej – kalendarz 2019”

 

 • Celem konkursu jest:

     - kształtowanie umiejętności obserwacji krajobrazu najbliższej okolicy,

     - rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,

     - kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otoczenia.

 • Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać (indywidualnie) pracę

       ukazującą piękno Ziemi opoczyńskiej i zawierającą:

 1. Stronę tytułową kalendarza na rok 2019.
 2. Kartę kalendarza na dowolnie wybrany miesiąc 2019 r.
 • Forma pracy:
 1. Na brystolu formatu A4, wydruk wersji elektronicznej – strona tytułowa i karta.
 2. Na stronie tytułowej kalendarza: tytuł: „Ziemia Opoczyńska”, 2019, hasło zachęcające do poznania naszego powiatu, zdjęcie lub fotokolaż (zdjęcia mogą być przetworzone w dowolnym programie).
 3. Karta kalendarza: nazwa miesiąca, kolejne dni miesiąca z uwzględnieniem podziału na tygodnie, własne zdjęcie wybranego ogólnie dostępnego miejsca w powiecie opoczyńskim, dokładny opis położenia wybranego miejsca.
 4. Metryczka: nazwa konkursu, dane autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (formularz szkolny).
 6. Całość w papierowej teczce na dokumenty formatu A4.
 • Oddawanie prac:

Do nauczycieli biologii, plastyki lub przyrody.

W terminie do 14 grudnia 2018 r.

 • Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele plastyki i przyrody oraz pracownik Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność pracy z wymogami regulaminowymi, walory artystyczne, estetykę wykonania, oryginalność ujęcia tematu, precyzję w określeniu położenia sfotografowanego miejsca.

 • Postanowienia końcowe:
 1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykona osobiście.
 3. Zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę i Muzeum Regionalne w Opocznie (np. na stronie internetowej).
 4. O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej naszej szkoły.
 5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

                                                                                                                       Organizatorzy:

                                                                                                                     Monika Badowska

Marzanna Mastalerz

   

 • Zwróć uwagę na otaczający nas świat zwierząt!
 • Zastanów się, co możesz zrobić, aby zwierzętom żyło się lepiej!
 • Zrób to, nie zwlekaj!

     Chętnych do udziału w akcji prosimy o przekazywanie nauczycielom karm oraz posłań dla psów i kotów. Można tez przynosić akcesoria typu: smycze, obroże, szelki, zabawki, miski. W grudniu
za pośrednictwem stowarzyszenia „Pomagajmy zwierzętom” dary zostaną przekazane dla bezdomnych zwierząt ze schroniska
w Karwicach koło Opoczna.

Najserdeczniejsze życzenia dla Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły składa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

zyczenia den

 

 

UBEZPIECZENIE
Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW
Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2020/2021

 
 
OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Wpłaty na ubezpieczenie do 30 września 2020 r.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł.
Składka na ubezpieczenie za osobę 40 zł – obowiązuje od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 44 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2020r. do 30 września 2021r.

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – owu EDU Plus

DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKÓD

Niemiecki przez zabawę i muzykę

19.09.2018 roku uczniowie z klasy 8B SP i 3B Gimnazjum wraz z opiekunami p. K Bogatek i p. B Sadurą po raz pierwszy mieli możliwość spędzenia całego dnia na zabawach i nauce języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Warszawie. Program spotkania był bardzo ciekawy i urozmaicony. Naszych uczniów powitała młodzież z warszawskiego liceum sztuką teatralna p.t „Schmetterlingsdefekt”. Następnie uczniowie szlifowali język niemiecki w sposób niekonwencjonalny uczestnicząc w warsztatach językowych. Zwieńczeniem pełnego emocji dnia były zajęcia beatboxingu i koncert na żywo muzyków z Berlina 4xSample. To był naprawdę udany dzień z językiem niemieckim.

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
W KLASIE IV

 1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
 2. Witaj w domu – funkcja prokreacyjna i opiekuńcza.
 3. Zasady i normy – funkcja wychowawcza i socjalizacyjna.
 4. Miłość, która scala – funkcje psychiczno – uczuciowa i kontrolna
 5. Jesteśmy razem – funkcja rekreacyjno – towarzyska, kulturowa i  ekonomiczna.
 6. Człowiek istota płciowa.
 7. Przekazywanie życia ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 8. U progu dojrzewania ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 9. Rodzi się dziecko ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 10. Intymność ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 11. Obrona własnej intymności ( zajęcia osobno dla dziewcząt i chłopców )
 12. Koleżeństwo.
 13.  Dobre wychowanie
 14. Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum do przygotowania prac plastycznych na temat: Kraj Europejski, Który Pragnę Odwiedzić. Prace ( w dowolnym formacie i wykonane dowolna techniką ) zostaną zaprezentowane na wystawie z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Prace należy składać do dnia 1 października u organizatorów : U. Cieluch, K. Mieszczankowskiej, A. Wojtarek.

Uczniowie, którzy przygotują prace otrzymają oceny celujące z j. angielskiego i dodatkowe nieprzygotowania więc warto:)

Znalezione obrazy dla zapytania matematyka

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej ze szkół powiatu opoczyńskiego do udziału w dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę z zakresu matematyki prowadzonych przez Panią Annę Wrońską. Pani Anna Wrońska jest doświadczonym nauczycielem matematyki przygotowującym uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zajęcia odbywać będą się w czwartki o godzinie 15.00 w ZSS nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie.   Spotkanie organizacyjne odbędzie się 04.10.2018 r. w sali AV  o godzinie 15.00.

Rodzaj zajęć , klasa

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Zajęcia wyrównawcze kl. IV-VIII

Zajęcia dodatkowe
klasa 8a

Grażyna Pytlos

piątek

10:30-11:15

125

Zajęcia dodatkowe
klasa 8d

Grażyna Pytlos

środa

10:30-11:15

123

Matematyka jest wszędzie, 6a

Alfreda Molka

czwartek

10:30-11:15

223

English is Fun!

Karina Świtkowska

poniedziałek

12:25-13:10

219

Zajęcia dodatkowe klasa 7a

Grażyna Pytlos

czwartek

12:25-13:10

215

Matematyka jest wszędzie, 4b

Alfreda Molka

czwartek

12:25-13:10

Zaplecze 204

Matematyka jest wszędzie, 6c

Wiktoria Markiewicz

poniedziałek

13:25-14:10

Zaplecze 204

Matematyka jest wszędzie, 4a i 4c

Wiktoria Markiewicz

piątek

13:25-14:10

204

Matematyka kl. 5d

Anna Malicka

wtorek

13:25-14:10

209

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych kl. VII-VIII

A. Toporkiewicz, I Brzozowska, E. Reszel, J.Białucha

środa

14:20-15:05

227

Język polski na co dzień

Dorota Cichańska, Danuta Płaska

czwartek

14:20-15:05

110

Język polski na co dzień, 8a,8b,8c,8d.

Dorota Cichańska, Danuta Płaska

czwartek

14:20-15:05

110

Zajęcia wyrównawcze dla klas VIII

A. Malicka, G. Pytlos, A. Bobrowska

czwartek

14:20-15:05

234

"Umiem, rozumiem, potrafię"

Anna Filipczak

czwartek

7:45- 8:30

209 zaplecze

Zajęcia wyrównawcze kl. I-III

Moje spotkanie z Jezusem. 3b

Barbara Łukawska

środa

8:40- 9:25

109 zaplecze

Zajęcia sportowe kl. IV-VIII

Piłka nożna

Andrzej Domagała

poniedziałek

16:00-17:00

sala

Piłka nożna

Sławomir Wiktorowicz

poniedziałek

17:30-19:00

sala

Koła zainteresowań

Szkolny Klub ekologiczny - przyrodnicze kółko zainteresowań dla klas czwartych

Marzanna Mastalerz

poniedziałek

14:2015:05. 

201

Kółko plstyczne

Mariola Sikorska, Monika Badowska

poniedziałek

14:20-15:05

125

Szkolny Klub Ekologiczny - przyrodnicze kółko zainteresowań dla klas czwartych

Marzanna Mastalerz

poniedziałek

14:20-15:05

201

Funclub Deutsch dla uczniów SLO

Katarzyna Bogatek

wtorek

15:15-16:00

224

Koła przedmiotowe

Repeat, Please! - koło przedmiotowe z języka angielskiego, klasy 6b i 6c

Urszula Trębarczyk

wtorek

13:25-14:10

209

Przygotowanie do konkursu matematycznego, 7b

Wiktoria Markiewicz

poniedziałek

(zajęcia online ClassRoom, ChmuraGoogle)

 

Easy English, VId/VIC

Anna Wilk

piątek

14:20-15:05

227

Egzamin ósmoklasisty

Anna Wilk

poniedziałek

14:20-15:05

224

Zajęcia z języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Katarzyna Bogatek

czwartek

14:20-15:05

222

Ćwiczę, rozumiem, więc umiem- język polski dla klasy 5b, 5c i 7a.

Beata Sadura

poniedziałek

14:20-15:05

224

Funclub Deutsch - Funclub języka niemieckiego
kl. VII - VIII

Katarzyna Bogatek

poniedziałek

15:15-16:00

224

Inne zajęcia

Konsultacje z przyrody/geografii

Alina Kaźmierczyk

czwartek

14:20-15:05

202

Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty-kl. 8b

Anna Malicka

środa

8:40- 9:25

215

Wiem, umiem, utrwalam, 7c

Anna Bobrowska

wtorek

9:35-10:20

207

Wiem, umiem, utrwalam, 8c

Anna Bobrowska

czwartek

9:35-10:20

236

Trening ortograficzny

Ewa Cichawa-Kaczmarczyk

poniedziałek

14:20-15:05

105

PROGRAM RAMOWY:

1. Dzień – wyjazd w godzinach południowych z miejsca ustalonej zbiórki. Przejazd przez Polskę, Niemcy do Francji. Przejazd nocny.

2. Dzień – Rano przyjazd do  Nicei –postój autokaru 9 godz.-czas pracy kierowcy. Nicea to stolica  Lazurowego Wybrzeża. Spacer po barokowej starówce. Zobaczymy m.in. Promenadę Anglików, Katedrę Św .Reparaty, plac Massena. Nicea to również znany kurort turystyczny, ośrodek sportu i rozrywki, uzdrowisko które co roku odwiedza 2,5 mln turystów. Obiadokolacja- flunch w mieście. Przejazd na nocleg do hotelu sieciowego.

Czytaj więcej...

godo2.png