Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

15.09.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego odbyło się uroczyste „Pasowanie na ucznia”. Ślubowanie uczniów klas I to ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla nauczycieli, rodziców i bliskich. To właśnie w tym dniu pierwszoklasiści naszej szkoły zostali jej pełnoprawnymi uczniami, dołączając do grona starszych kolegów i koleżanek. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem dyrektor szkoły Pani Małgorzaty Kozłowskiej, które z uwagą i zainteresowaniem zostało wysłuchane przez uczestników tego ważnego wydarzenia. Pani Katarzyna Sołtysiak, prowadząca ślubowanie, zadała dzieciom niełatwe zagadki, z którymi bez trudu sobie poradziły. Rozwiązanie ich pozwoliło na „odczarowanie” uczniów z „przedszkolaka” na „pierwszaka”. Następnie w obecności dyrekcji, wychowawców i najbliższych uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu klas Ia, Ib, Ic, Id ślubowanie złożyli rodzice, a dzieci zostały pasowane na uczniów. Po przyjęciu do grona społeczności szkolnej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności. Przygotowani, odświętnie ubrani zaśpiewali piosenki oraz recytowali wiersze. Nie obyło się bez wzruszeń i uśmiechów szczęścia. W podziękowaniu za dokonanie aktu pasowania na ucznia rodzice wręczyli Pani Dyrektor bukiet kwiatów. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

                                                                                                                                                                                     Wychowawcy klas I

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 (poniedziałek 4 września 2023 r.)

 • szkoła podstawowa godz. 9.15  – boisko szkolne 
 • liceum – godz. 10.00  – boisko szkolne

przypadku złych warunków atmosferycznych spotkania z wychowawcami odbędą się w klasach.

 

 

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór nauczycieli/ek realizujących kształcenie ogólne
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie do projektu pn.:
„JEDYNKA – numer 1 w nauczaniu”
na udział w szkoleniu z zakresu podstawowej obsługi zakupionego sprzętu TIK
oraz korzystania z narzędzi TIK i włączania ich do nauczania przedmiotowego

 

Projekt skierowany jest do 20 nauczycieli/ek przedmiotów kształcenia ogólnego realizujących kształcenie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie  5, 26-300 Opoczno.

 

Nauczyciele/ki do udziału w projekcie mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji uczestnictwa.

 

Formularz i deklaracja są dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, 26-300 Opoczno oraz w Biurze Projektu*.

 

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje zawarta w formularzu zgłoszeniowym informacja podpisana przez  Dyrektora szkoły o potrzebie objęcia nauczyciela/ki zaplanowanym wsparciem.

 

Wypełniony formularz oraz deklarację należy złożyć od dnia 03.07.2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. w Biurze Projektu lub sekretariacie szkoły.

 

Projekt realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałania IX.1.2 Kształcenie ogólne

 

 

Realizator projektu: GMINA OPOCZNO
                                       ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

 *Biuro projektuUrząd Miejski w Opocznie
                                       Plac Kościuszki 16, pok. 9, 26-300 Opoczno

 Koordynator Projektu: Justyna Chodorowska
 tel. 44 768 01 64                           
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Informujemy tegorocznych absolwentów, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane
6 lipca 2023 r. od godziny 12.15.
 
      Serdecznie zapraszamy.
 
                                                               Małgorzata Kozłowska
                                                          dyrektor szkoły

W dniach 8 maja i 5 czerwca 2023r. w naszej szkole odbyły się Konkursy Wiedzy Chemicznej. Pierwszy dotyczył związków organicznych- węglowodorów i ich pochodnych, a drugi- kwasów i soli. Konkursy przeznaczone były dla uczniów klas ósmych.  Celem konkursów było rozwijanie zainteresowania chemią wśród młodzieży, a także sprawdzenie poziomu wiedzy oraz umiejętności.

Oba konkursy trwały 45 minut. Uczniowie zmierzyli się z testem, który zawierał zarówno zadania otwarte jak i zamknięte. Nie zabrakło również zadań obliczeniowych ze stechiometrii i stężeń procentowych.

 

Laureatami zostali: 

Konkurs Wiedzy Chemicznej "Węglowodory i ich pochodne"

 1. miejsce -Iga Bielas
 2. miejsce –Julia Turlińska
 3. miejsce – Lena Fijałkowska i Zuzanna Wronkowska

 

Konkurs Wiedzy Chemicznej "Kwasy i sole"

 1. miejsce –Julia Turlińska
 2. miejsce -Oskar Kołodziejczyk i Maksymilian Błaszczyk
 3. miejsce – Agata Długosz i Iga Bielas

 

 Uczniowie klas siódmych sprawdzili swoją wiedzą w konkursie chemicznym, który odbył się 5 czerwca. Konkurs obejmował zagadnienia omawiane w bieżącym roku szkolnym.

Laureatami zostali:

 1. miejsce -Hanna Mirek 
 2. miejsce –Roksana Jurek
 3. miejsce – Piotr Budak i Igor Świtkowski

 Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w konkursach Wiedzy Chemicznej w przyszłym roku szkolnym. Konkurs przygotowały i przeprowadziły p. Aneta Toporkiewicz i p. Anna Żuchowska-Tkaczyk.

Kochani! Za nami Finał akcji "Zgrana Klasa". Wyniki ostatniego etapu podajemy poniżej. 
Klasyfikacja końcowa akcji, którą również zamieszczamy, wskazuje jaka jest minimalna różnica punktów między poszczególnymi klasami. 
Dziękujemy wszystkim za udział w naszej akcji i gratulujemy zwycięzcom !!!!

                               

                                   Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego