Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Gdzie jest matematyka?

W architekturze, sztuce, zjawiskach przyrodniczych i fizycznych, a nawet w owocach.
Zapraszamy uczniów do udziału w międzynarodowym konkursie Matematyka w obiektywie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy dobrze się rozejrzeć, zrobić zdjęcie i powiązać je podpisem z matematyką.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody: laptopy Apple MacBook, tablety, czytniki e-booków oraz plecaki, książki i gadżety. 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe jest patronem konkursu, organizowanego już po raz ósmy przez Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada 2017 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.mwo.usz.edu.pl.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

  Klasa I

6.11.12

11.12.17

22.01.18

05.03.18

16.04 18

28.05.18

  Klasa II

27.10.12

08.12.17

19.01.18

02.03.18

13.04 18

25.05.18

  Klasa III

25.10.12

06.12.17

17.01.18

28.02.18

11.04 18

23.05.18

  Klasa IV

20.10.12

01.12.17

12.01.18

23.02.18

06.04 18

18.05.18

  Klasa V

15.11.12

03.01.18

14.02.18

28.03.18

09.05 18

20.06.18

  Klasa VI

16.11.12

02.01.18

13.02.18

27.03.18

08.05 18

19.06.18

 

W punkcie 6. Postanowienia końcowe, w podpunkcie c) dotyczącym wykorzystania prac konkursowych dodano jako instytucje mającą do tego prawo Nadleśnictwo Opoczno. Postanowienie to brzmi więc następująco:

c) zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę

             (np. na: stronie internetowej, szkolnych korytarzach) i Nadleśnictwo Opoczno oraz   

             mogą być wykorzystywane przez te instytucje w celach   edukacyjnych;

SZANOWNA DYREKCJO,
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy przede wszystkim chęci do dalszej wspaniałej, nienagannej pracy, zdrowia, pomyślności w postawionych przed sobą celach, oraz spokojnego i wspaniałego roku szkolnego 2017/2018

życzy Samorząd Uczniowski  SP

Dnia 06.10.2017 odbył się spektakl pt. ,, Szukając Graala " w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Przedstawienie opowiadało o nagrywaniu filmu o rycerzu Arnoldzie. W trakcie nagrywania filmu aktor, który gra rycerza wywyższa się i cały czas obwinia reżysera za wszelkie niepowodzenia, które pojawiają się podczas pracy nad filmem. Reżyserowi objawia się prawdziwy Arnold. Pomaga on reżyserowi uwierzyć w siebie. Dzięki temu reżyser umie zapanować nad współpracownikami i jednoznacznie podkreśla, że to on ma wpływ, jak ma wyglądać film - to on jest reżyserem. Przedstawienie uświadamia nam, jak ważna jest umiejętność asertywności oraz wiara we własną wartość. To one nazwane są w przedstawieniu tytułowym Graalem.

Jan Lesiak, klasa 6c

Europejski Tydzień Kodowania07.10.2017 – 22.10.2017 

Tydzień ten to szansa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby nauczyć się kreatywnego programowania.

Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli z naszej szkoły do nauki programowania korzystając z stron: code.org, scratch.mit.edu, tynker.com.

Europejski Tydzień Kodowania to spontaniczny ruch zapoczątkowany w 2013 r. przez młodych doradców ds. agendy cyfrowej ściśle współpracujących z Komisją Europejską. Akcja ta, realizowana przez wolontariuszy w całej Europie, ma na celu pokazanie wszystkim zainteresowanym, że programowanie może być ciekawe i przydatne. Może na przykład służyć do rozwiązywania problemów, wcielania różnych pomysłów w życie, czy komunikacji.

Więcej informacji: http://codeweek.eu/

Uczniowie klasy VI B z p. Marzanną Mastalerz, 3 października 2017 roku zostali zaproszeni przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opocznie na spotkanie poświęcone grzybom. W pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację poświęconą: ogólnej charakterystyce grzybów, porównaniu podobnych do siebie grzybów jadalnych i trujących, objawom zatrucia grzybami, zasadom grzybobrania. Potem można było obejrzeć okazy grzybów najczęściej spotykanych w opoczyńskich lasach. Na pytanie: „Czego ciekawego dowiedziałaś się/ dowiedziałeś się na spotkaniu uczniowie udzielili następujących odpowiedzi:

  • Ø rydze zawierają pomarańczowe mleczko;
  • Ø najbardziej trującym grzybem jest muchomor sromotnikowi, czyli zielonkawy;
  • Ø jego spożycie najczęściej kończy się śmiercią;

Czytaj więcej...

8 września 2017 roku odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W obecności dyrekcji i nauczycieli oraz rodziców i starszych kolegów pierwszaki złożyły ślubowanie i zostały przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego. Dzieci pod kierunkiem wychowawców przygotowały krótką część artystyczną. Na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki od Szkolnej Rady Rodziców

Wszystkich uczniów z klas IV- VI naszej szkoły podstawowej zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie przyrodniczo – plastycznym „W opoczyńskim lesie”. Uczestnicy konkursu powinni wykonać pracę związaną z wybranym fragmentem lasu z okolic Opoczna. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z wzorem Karty obserwacji.

Organizatorzy:

Monika Badowska

Marzanna Mastalerz

Regulamin szkolnego konkursu przyrodniczo – plastycznego

Czytaj więcej...

Psycholog   Jacek Synowiec

      Gabinet - sala 124.

Poniedziałek     8.00 - 12.30

Wtorek             8.00 - 12.30

Środa               8.00 - 16.00

Czwartek          13.00 - 15.00

Piątek               8.00 - 13.00

Informacja dla rodziców i uczniów kl. III SP.

W okresie wrzesień - grudzień 2017 r. Gmina Opoczna będzie realizowała projekt powszechnej nauki pływania dla dzieci "Umiem pływać". Zakłada on  systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Projekt  jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas  III, nie potrafiących pływać i jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną  poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2018/2019

Ostateczny termin wpłaty na dobrowolne ubezpieczenie NNW uczniów upływa 19 października 2018 r. (piątek)

 
OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł.
Składka na ubezpieczenie 40 zł

Wakacyjne życzenia

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Rodzicom składamy podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Do zobaczenia po wakacjach.

?10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI? dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

  1. Dokładnie myj ręce mydłem pod bieżącą wodą przed posiłkami, a już bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety.
  2. Dbaj o higienę osobistą. Unikaj używania wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i przyborów toaletowych.
  3. Starannie myj owoce i warzywa przed jedzeniem, najlepiej pod bieżącym strumieniem wody. Pamiętaj o zabezpieczeniu żywności przed muchami.
  4. Unikaj kupowania lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców.
  5. Nie przechowuj poza lodówką środków spożywczych łatwo ulegających zepsuciu (ciastek z kremem, jogurtów, kefirów, serków, wędlin) - może spowodować to wystąpienie zatrucia pokarmowego.

Czytaj więcej...

Wpłaty za zniszczone podręczniki należy wnosić na konto

Zespołu Szkół Samorządowych nr 1
ul. Marii Skłodowskiej Curie
26 ? 300 Opoczno
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskimnr

konto 79 8973 0003 0020 0377 6533 0001

z dopiskiem ?zwrot za zniszczoną książkę, imię i nazwisko dziecka, klasa?

godo2.png