Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Ogłoszenia

 

Szanowni Państwo,


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V- VIII szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne. Oddziały przedszkolne oraz klasy I - IV pozostają w trybie nauki stacjonarnej. Stołówka szkolna pracuje normalnie, aby skorzystać z odpisu z tytułu niewykorzystanych obiadów należy zgłosić ten fakt w sekretariacie, najpóźniej do godziny 7.30 w dniu wypisu. Można to zrobić telefonicznie: 447552640 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jeśli tego Państwo nie zrobicie obiad dla dziecka będzie przygotowany i nie będzie możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy. Przejście szkoły na zdalne nauczanie nie jest równoznaczne z wypisem z obiadów.

Oczywiście w dniach 14 - 25 lutego 2022 r. będą ferie zimowe.


Małgorzata Kozłowska
dyrektor szkoły

Opoczno, 8 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Decyzją Ministra Zdrowia od 20 grudnia 2021 r. wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przechodzą ze stacjonarnego trybu nauki na tryb zdalny. Oddziały przedszkolne i stołówka funkcjonować będą normalnie. Osoby, które mają wykupione obiady do końca grudnia mogą przychodzić do szkoły i jeść obiady na miejscu, lub zabierać do domu. Jeśli nie będziecie mieli możliwości skorzystania ze stołówki, zgłoście do sekretariatu rezygnację z obiadów. Przy zakupie obiadów w miesiącu styczniu zostaną Państwu odliczone te obiady, które nie zostały wykorzystane w grudniu. Przypominam: warunkiem odliczenia jest zgłoszenie faktu rezygnacji z obiadów telefonicznie w sekretariacie szkoły, lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W styczniu stołówka ruszy od 10 stycznia 2022 r. Oddziały przedszkolne wracają do szkoły 3 stycznia 2022 r. i będą miały normalnie 3 posiłki. Sprzedaż obiadów na styczeń rozpocznie się 3 stycznia 2022 r.

Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, w związku ze zwiększającą się liczbą osób chorych na COVID-19 w Polsce oraz w powiecie opoczyńskim zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół i przedszkoli o wzmożenie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 w tym ograniczenie pozaszkolnych spotkań, uroczystości dla dzieci i młodzieży oraz przypomnienie rodzicom, aby nie posyłali dzieci z objawami chorobowymi do przedszkola czy szkoły. W związku z powyższym informuję:

1. Nie odbędą się zabawy andrzejkowe dla dzieci, ani spotkania mikołajkowe.

2. Do odwołania zmieniamy formułę Dni Otwartych, odbywających się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Indywidualne spotkania z nauczycielem będą możliwe po ówczesnym umówieniu się na takie spotkanie. Chęć spotkania zgłaszacie Państwo telefonicznie do sekretariatu szkoły, lub mailowo za pomocą poczty służbowej nauczyciela. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce i zasłonić maseczką usta i nos.

 

Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

 

1

2

3

4

5

6

Klasa I

6.11.12

11.12.17

22.01.18

05.03.18

16.04 18

28.05.18

Klasa II

27.10.12

08.12.17

19.01.18

02.03.18

13.04 18

25.05.18

Klasa III

25.10.12

06.12.17

17.01.18

28.02.18

11.04 18

23.05.18

Klasa IV

20.10.12

01.12.17

12.01.18

23.02.18

06.04 18

18.05.18

Klasa V

15.11.12

03.01.18

14.02.18

28.03.18

09.05 18

20.06.18

Klasa VI

16.11.12

02.01.18

13.02.18

27.03.18

08.05 18

19.06.18

 

 

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Zajęcia wyrównawcze kl. IV-VII

Matematyka jest wszędzie, 5c

Wiktoria Markiewicz

wtorek

14:10-14:55

204

Matematyka jest wszędzie, 4f, 4e

Alfreda Molka

poniedziałek

12:20-13:05

207

Matematyka jest wszędzie, 5a, 5b

Alfreda Molka

wtorek

13:20-14:05

209

"Umiem, rozumiem, potrafię!"

Anna Filipczak

środa

13:20-14:05

209 - zaplecze

"Umiem, rozumiem, potrafię!"

Anna Filipczak

wtorek

12:20-13:05

209 - zaplecze

Język polski na co dzień,7a

Dorota Cichańska

wtorek

14:10-14:55

206

"Już to umiem", 7c

Anna Bobrowska

środa

13:20-14:05

228

Zajęcia wyrównawcze kl. I-III

"Umiem więcej", 2b

Wioletta Białas

poniedziałek

9:35-10:20

zaplecze 103

Ortografia na wesoło

Katarzyna Soltysiak

piątek

10:30-11:15

zaplecze 107

Chcę wiedzieć więcej, 1a

Agnieszka Rożenek

czwartek

11:25-12:10

zaplecze 103

Rozumiem i umiem, 3c

Urszula Dżoleva

wtorek

10:30-11:15

 

Powtarzam, utrwalam, sprawdzam

Sylwia Kurkowska

wtorek

9:35- 10.20

zaplecze sali 103

Jezus mój Przyjaciel. Klasy 3

Barbara Łukawska

poniedziałek

8:40- 9:25

Zaplecze 109

Zajęcia sportowe kl. IV-VII

Piłka siatkowa - kl.IV - dziewczęta

Katarzyna Klimek

poniedziałek

15:00-15:45

sala gimnastyczna

Piłka siatkowa kl.IV - dziewczęta

Katarzyna Klimek

poniedziałek

15:50-16:35

sala gimnastyczna

Zajęcia artystyczne, plastyczne kl. IV-VII

Koło plastyczne dla kl.VII

Monika Badowska

środa

14:10-14:55

125

Kółko plastyczne dla uczniów kl. 4-6 SP

Mariola Sikorska

poniedziałek

14:10-14:55

125 lub inna wolna

Koła zainteresowań

Lokalny Klub Kodowania
Zajęcia informatyczne

Wiktoria Markiewicz

środa

14:10-14:55

204

Szkolny Klub Ekologiczny - przyrodnicze kółko zainteresowań dla klas szóstych

Marzanna Mastalerz

poniedziałek

14:10-14:55

201

Szkolny Klub ekologiczny - przyrodnicze kółko zainteresowań dla klas czwartych

Marzanna Mastalerz

środa

13:20-14:05

201

Koła przedmiotowe

"Geografia-mój świat", 3 gimnazjum.

Alina Kaźmierczyk

piątek

14:10-14:55

202

Język angielski

Katarzyna Mieszczankowska

piątek

14:10-14:55

208

Nasz język-nasze lekcje.Zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas IV i VI

Beata Sadura

czwartek

13:20-14:05

201

Inne zajęcia

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach religii, 4b

Kinga Tępińska

środa

11:25-12:10

C1

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach religii, 4b

Kinga Tępińska

piątek

12:20-13:05

210

Konsultacje z fizyki.

Elzbieta Reszel

środa

14:10-14:55

122

zajęcia terapeutyczne

Ewa Cichawa- Kaczmarczyk

piątek

10:30-11:15

105

Spotkania z pedagogiem

Ewa Cichawa- Kaczmarczyk

   

105

" Do you like English?" - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, 5d

Anna Wilk

wtorek

14:10-14:55

207

"English is easy" - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, 6c

Anna Wilk

piątek

14:10-14:55

208

 

 Warsztaty

Z WYKORZYSTANIEM ROBOTÓW FINCH

KODOWANIE W JĘZYKU SCRATCH 

Warsztaty 1

Dn. 13.10.2016, sala 204

Czwartek, godz. 8.00- 9.30

Klasy szóste i pierwsze gimnazjum

Warsztaty 2

Dn. 13.10.2016, sala 204

Czwartek, godz. 9.45 ? 11.15

Klasy czwarte i piąte

       Klasa,     imię i nazwisko ucznia              

      Klasa,     imię i nazwisko ucznia            

6a Szymon Kowalski

4a Adam Szczygłowski

6a Kinga Benderz

4a Martyna Gruszczyńska

6a Jakub Pietrasik

4a Kasia Krzysztofik

6b Alicja Konecka

4a  Michał Kochanowski

6b Mateusz Woźniak

4a Damian Sijer 

6c Oliwier Wietrzyński

4b Hubert Bąk

6c Ola Wiktorowicz

4b Ola Jakubczyk

6d Kacper Wiktorowicz

4a Maja Wołąkiewicz

6d Kamil Szuk

4a Kacper Matyja

1a Filip Eliasz

4c Ayo Thomas

1a  Kacper Bartyzel

4c Aleksandra Starus

1b Janek Krawczyk

4b Bartłomiej Baran

1b Paweł Wiktorowicz

4d Martyna Gąsiorek

1c Wojciech Szumlański

5a Beniamin Pietrasik

1c Oskar Wójciszkiewicz

5a Aleksandra Michałowska

1d Ala Jurek

5b Eryk Gawin

1d Dominika Plich

5b Karina Michalak

1e Ola Tomczyk

5c Ola Wiktorowicz

1e Wojciech Zieliński

 5c Krzysztof Sobolewski

 

 

 

Dzień 21.10 2016 (piątek) to ostatni dzień naboru na koło przedmiotowe z języka angielskiego dla klas czwartych. Chętni piszą test sprawdzający wiadomości, gdyż na tej podstawie nauczyciel opracuje program dostosowany do potrzeb uczniów. Koło ma rozwijać zainteresowanie uczniów jęz. angielskim oraz utrwalać i rozwijać ich wiedzę. Na zajęciach uczniowie będą korzystać z filmów, programów komputerowych, pracować z piosenką i metodą projektu. Będą wykonywać duże ilości dodatkowych ćwiczeń językowych różnego typu.  Fascynatów językiem angielskim z klas czwartych, zapraszam w piątki o godz. 12.20. Zbiórka pod salą 208.  

Urszula Trębarczyk

godo2.png