Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

„Dostępna szkoła” realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego jest drugą z opoczyńskich placówek oświaty, w której realizowany jest projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. W całej Polsce na zadania związane z projektem "Dostępna Szkoła" przeznaczono imponującą sumę 50 mln złotych. Opoczyńskie placówki, które przystąpiły do programu pod nazwą "Opoczyńska 1 i 2 przygotowane na 6 do edukacji bez barier," otrzymały znaczące wsparcie finansowe w kwocie 1 999 674,74 złotych. To środki, które przekładają się na realne zmiany w życiu uczniów i nauczycieli.

    Czytaj więcej

 

godo2.png