Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

2008/2009

Szkołę ukończyło 100 uczniów. Najlepszym absolwentem została Katarzyna Nalewczyńska VI d. 

2007/2008

Szkołę ukończyło 94 uczniów. Najlepszymi absolwentami w roku szkolnym 2007/2008 został Maciej Domański z klasy VI b. Szczególnymi osiągnięciami w szkole podstawowej zapisali się: Mateusz Długosz II miejsce, Michał Kaźmierczyk III miejsce w powiatowym konkursie multimedialnym ?Sławni ludzi duma naszego powiatu?, Korneliusz Bolek miejsce w gminnym konkursie ?Miejsce w którym wypoczywam?, Patrycja Dubis I miejsce Powiatowy Konkurs Ortograficzny,

III miejsce- Finał wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej ?Coca Cola Cup 2008?,

II miejsce- Rejonowe zwody w Turnieju Mini Piłki Nożnej im. M Wielgusa chłopców kl. IV,

VI miejsce- Finał Wojewódzki w Czwórboju Chłopców,

I miejsce Powiatowa ?Mała Liga? Halowej Piłki Nożnej Chłopców,

IV miejsce- Zawody Powiatowe w Czwórboju Dziewcząt.

2006/2007

Szkołę podstawową ukończyło 104 uczniów. Najlepszą absolwentką została Cichacka Edyta klasa VI c. W tym roku szkolnym wprowadzono naukę języka angielskiego klasach pierwszych i drugich. Zajęcia prowadziła pani Urszula Dżolewa

 

2005/2006

 W roku szkolnym mury szkoły opuściło 123 uczniów. Najlepszymi absolwentami zostali:

  1. Paduszyńska Olga VI a
  2. Piekarska Małgorzata VI a
  3. Maciej Adamus VI c

Pierwszy raz w tym roku szkolnym badano kompetencje klas III. Największe osiągnięcia szkoła odnotowała na polu sportowym:

I miejsce w Finale Wojewódzkim, II miejsce w Półfinale Krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej ?Coca Cola Cup 2006? chłopców szkół podstawowych- opiekun Artur Wojtal

I miejsce w zawodach rejonowych i awans do Finałów Wojewódzkich w mini Piłce Nożnej chłopców kl. VI- opiekun Artur Wojtal

I miejsce w zawodach rejonowych i I miejsce w Finale Wojewódzkim XI Turnieju Piłki Nożnej im. M. Wielgusa w kat. chłopców kl. IV szkoły podstawowej- opiekun Sławomir Wiktorowicz

III miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach LZS w Indywidualnej LA- Poddębniak Dawid- bieg na 60 m- opiekun Wiesława Wolska

2004/2005

Ponownie w roku 2004-2005 był przeprowadzony egzamin.

2003/2004

To kolejny okres, w którym nauczyciele tak jak w latach wcześniejszych, starają się jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych do sprawdzianu dla klas VI. Odbył się on 01.04.2004 r. Jak co roku był wybrany najlepszy absolwent. Tym razem tytuł ten otrzymał uczeń Bartosz Murzyński.

 

2002/2003

 Życie szkolne obfitowalo w ważne wydarzenia, a było to : - Szkolne Dni Europejskie, - Otrzymanie Tytułu ,,Szkoła z klasą??, - Uczestnictwo delegacji uczniowskiej w ogólnopolskich obchodów w Pacanowie 70 urodzin Koziołka Matołka, - Sprawdzian kończący Szkołę Podstawową ( 8 IV 2002 r.) - udział uczniów w korowodzie europejskim. Najlepszą uczennicą w roku szkolnym 2002/2003 została Weronika Goszcz

 

2001/2002

 Rok szkolny 2001/2002 był niezwykle ważny w historii naszej szkoły gdyż po raz pierwszy został przeprowadzony dnia 10 IV 2002 r. sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową. Jego celem było sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia przydatnych w życiu. Egzamin zakończył się pomyślnie. Nastąpiło również oddzielenie Szkoły Podstawowej od Gimnazjum, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoły te pozostały pod wspólną dyrekcją.

 

2000/2001

Rok szkolny 2000-2001 to drugi rok wprowadzonej reformy oświaty. Nauczyciele pod nadzorem dyrekcji w zespołach przedmiotowo- metodycznych poświęcają wiele czasu zagadnieniom związanym z reformą oświaty, by jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminów na poszczególnych poziomach edukacji (w tym również szóstoklasistów).

 

1999/2000

Dzień 01.09.1999r. to nie tylko początek nowego roku szkolnego, to również start reformy oświatowej. Poziom szkoły podstawowej obejmował: I etap edukacyjny- kl. I-III II etap edukacyjny- kl. IV-VI Sześcioletni okres nauki będzie kończył się obowiązkowym sprawdzianem. Takie też zmiany weszły w życie w naszej szkole. Dalsze sukcesy na polu dydaktycznym to: - laureaci Konkursu Polonistycznego- Aleksandra Kastiuk, Małgorzata Kaczorowska, Magdalena Ostrowska; - finaliści- Tomasz Kapusta, Joanna Zapała, Anna Nowak, Piotr Miller, Anna Jeż -finalistą Konkursu Matematycznego- Karol Biała; - finaliści Konkursu Biologicznego- Jacek Turek, Anna Sobota Najlepszym absolwentem został Tomasz Kapusta.

1998/1999

W dniu 01.09.1998 szkoła rozpoczęła rok nowej pracy znów rozszerzona i zmieniona organizacyjnie. Obok uczniów szkoły podstawowej i liceum wiedzę w murach Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 zdobywać będą także uczniowie Samorządowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Jest to rok

 

1997/1998

Dnia 01. 09. 97r. placówka weszła w nowy rok jako Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Obok uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 naukę w dwóch klasach rozpoczął rocznik Liceum Samorządowego w Opocznie.

 

1996/1997

 Przedstawiciele szkoły podstawowej po raz kolejny uczestniczyła w zjeździe Kornelowców w Międzyrzeczu. Rok szkolny, który zaowocował kolejnymi sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych.

 

1995/1996

 Szkoła uczestniczyła w Zjeździe Kornelowców we Wronkach i Lipinach. Było to niezwykłe przeżycie dla uczniów (przedstawicieli) z naszej szkoły jak i dla opiekunki p. Jurek. Rok ten obfitował w następne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych: Konkurs Polonistyczny: Katarzyna Waleczna, Artur Genewski, Tomasz Bielas, Ewa Biczyk- finaliści B. Brzęczek- laureatka (II miejsce) Konkurs Biologiczny- Sylwia Gaj- laureatka B. Brzeczek- laureatka Michał Smutek- ? Konkurs Matematyczny- Karol Biała- finalista Finalistą zaś Konkursu Biologicznego Anita Kwiatkowska- Naqvi.

 

1994/1995

 Dnia 1.09.1994 r. nowy rok szkolny rozpoczął się w zmniejszonym składzie. W związku z ukończeniem kapitalnego remontu budynku dawnych Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 powstała Szkoła Podstawowa Nr 2. Część uczniów i pedagogów naszej szkoły rozpoczęła pracę w ?dwójce?. W dniu 22.09.1994 odbywała się niezwykle ważna w życiu szkoły uroczystość: uczniowie i pedagodzy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego otrzymali sztandar. Uroczystość zgromadziła władze miasta i gminy, delegacje szkół opoczyńskich, zakładów pracy, instytucji, organizacji społecznych. Kolejne zwycięstwa w konkursach przedmiotowych odnieśli: Konkurs Polonistyczny- Laureaci: Milena Tosiek (II miejsce) Alicja Dybalska (III miejsce) Finaliści: Leszek Sobolewski Konkurs Matematyczny- W. Krzysztofie- laureat L. Sobolewski- finalista A. Pietrus- finalista Konkurs Biologiczny- K. Adamczyk- laureatka B. Zajaczkowska- laureatka

1993/1994

24.11.1993r. Rada Miejska swą uchwałą Nr 57/93 nadaje szkole Podstawowej nazwę Kornela Makuszyńskiego szkoła nawiązała w związku z tym Kontakty z muzeami i szkołami mającymi takiego samego patrona. Są następne sukcesy szkoły. Laureaci Konkursu Polonistycznego: A. Franas, K. Pomykała, M. Szczepańska, E. Józefowska, A. Zdral. Dwóch uczniów kl.VII L. Sobolewski, W. Krzysztofie uczestniczyło w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Matematycznego. Pierwsze miejsce w eliminacjach rejonowych z Konkursu Biologicznego zdobyły uczennice kl. VII a A. Jantarska i A. Ptak.

 

1992/1993

Opracowany zostaje Statut szkoły. Kolejny duży sukces szkoły to laureatka X1X Konkursu polonistycznego uczennica Kl. 8e Małgorzata Włodarczyk.

1991/1992

W dniu 6.05.1991 r. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opocznie, mgr A. Kozłowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr.1 w Opocznie.

 * Dnia 1.06.1991 r. w siedzibie delegatury kuratorium odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Brali w nim udział PP: A. Felis, B. Paduszyńska, Z. Sobolewski i M. Świątek. * W dniu 2 września 1991 roku o godzinie 9:00po raz pierwszy zadźwięczał dzwonek w nowo wybudowanej szkole. W ceremonii otwarcia uczestniczyli obok dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów i rodziców, zaproszeni goście: - Wojewoda Piotrkowski-mgr Andrzej Szczepocki, -Kurator Oświaty i Wychowania-mgr Wiktor Mystkowski, -Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opocznie-mgr Adam Kozłowski, -Burmistrz Miasta i Gminy Opoczno-Mieczysław Lech, -Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Opoczno-Mieczysław Ligocki, -Ksiądz Dziekan Parafii Opoczno-dr Adam Zając. Po przemówieniu dyrektora szkoły uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Kurator Mystkowski i burmistrz Lach, zaś ksiądz dziekan święci budynek. W listopadzie konstytuuje się Rada Szkoły, w skład, której weszło po pięciu przedstawicieli Grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Kadra nauczycielska liczy 107 nauczycieli. Liczba uczniów rozpoczynających naukę wynosi 2013 uczniów. Odbywa się pierwsze ślubowanie uczniów klas pierwszych. Już w tym roku szkolnym możemy poszczycić Się laureatem konkursu fizycznego, którym jest uczeń klasy 8e Mariusz Wożniak Dnia 23.06.1992r. pierwszy rocznik opuścił szkołę.

1986

W dniu 21.07.1986 r. o godz. 16:30 wmurowano akt erekcyjny pod budowę szkoły. W dniu 10.07.1986r. rozpoczęły się prace budowlane obiektu, którego projektantem był architekt St. Stanisławska.

1985

Urząd Wojewódzki poinformował w dniu 28.01.1985 r. , że inwestorem zastępczym budowy został Zakład Obsługi Inwestycji przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Piotrkowie Trybunalskim.

1984

W roku tym wypadły wiążące decyzje dotyczące realizacji projektu na spotkaniu w dniu 08.10.1984 r. w Urzędzie Miasta i Gminy. Wykonawcą został Inwestprojekt z Łodzi, zaś inwestorem Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1983

 Na wniosek Wydziału Oświaty, Wychowania i Kultury w Opocznie z dnia 07.12.1983 r. OWK7/4-2221d/2/83 Miejska Komisja Planowania w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów nr 118 z 4.o7.1969 Pozytywnie zaopiniowała projekt budowy szkoły przy ulicy Biernackiego.

 

godo2.png