Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

        

Wyniki II-go etapu akcji „Zgrana klasa” 

 1.        5C  -  75%  /  20 pkt – Zwycięzcy    
 2.       6A  -       72%  /  18 pkt   
 3.       5D  -       65%  / 15 pkt 
 4.       8D  -       62%  / 14 pkt 
 5.       6C  -        59%  / 13 pkt 
 6.       7C  -        55% /  12 pkt 
 7.       8E  -        48% /  11 pkt 
 8.       8F i 4D  -  47%  /  10 pkt 
 9.       6B   -         41% /  9 pkt 
 10.       7A  -      40% /  8 pkt 
 11.       6D  -      32% /  7 pkt 
 12.       7B  -      16% /  6 pkt 
 13.       4A  -      15% /  5 pkt 
 14.       4C i 5A  - 12% / 4 pkt 
 15.       8B  -          5% / 2 pkt 
 16.       8G  -       3,5% /  1 pkt 

 

Zwycięzcy  tego etapu czyli uczniowie klasy 5C otrzymali bonusy do wykorzystania w miesiącu lutym. 

Każda klasa dodaje zdobyte punkty do tych, które otrzymała w I-wszym etapie. 

 Gratulujemy serdecznie!!!! 

Jednocześnie informujemy, że III etap naszej akcji już 14-go lutego w Walentynki. Będzie to dzień w kolorze czerwonym. 

Szczegóły wkrótce. 

                                      

                             Opiekunowie  Samorządu Uczniowskiego 

                   

9 stycznia 2023 r. w klasie III c odbył się konkurs wiedzy o Polsce. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 24 pytań. Zakres materiału obejmował poznane zagadnienia na zajęciach i dotyczył:

• wiadomości z historii i geografii Polski,

• znajomości poznanych władców Polski, wybitnych Polaków,

• wiadomości o zabytkach Krakowa i Warszawy,

• dat związanych z ważnymi wydarzeniami naszej Ojczyzny,

• znajomości symboli narodowych

CELE KONKURSU:

• kształtowanie postaw patriotycznych,

• budzenie zainteresowania historią Polski,

• budowanie poczucia więzi z Ojczyzną,

• budowanie poczucia dumy z bycia Polakiem,

• orientacja w czasie historycznym,

• uczenie zdrowej rywalizacji.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Piotr Jachimowski

II miejsce - Filip Wojciechowski

III miejsce - Anna Sędkowska

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

                                                           Agnieszka Rożenek

                                                         Małgorzata Kowalewska