Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego zostały przyjęte w szeregi uczniów. Na początku uroczystości z uwagą wysłuchały przemówienia dyrektor szkoły pani Małgorzaty Kozłowskiej oraz słów powitania wygłoszonych przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Agatę Siedlecką. W obecności dyrekcji, nauczycieli, starszych uczniów i rodziców złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie zostali pasowani na uczniów. Za przyjęcie do społeczności uczniowskiej pierwszoklasiści podziękowali wierszem i piosenką. Otrzymali pamiątkowe dyplomy. To był dla wszystkich uczniów szkoły bardzo ważny dzień.

UBEZPIECZENIE
Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW
Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2020/2021

 
 
OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Wpłaty na ubezpieczenie do 30 września 2020 r.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł.
Składka na ubezpieczenie za osobę 40 zł – obowiązuje od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 44 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2020r. do 30 września 2021r.

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – owu EDU Plus

DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKÓD

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Klasy V- VIII nie przychodzą do szkoły 1 września.
Uczniowie klas V-VIII przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji 2 września 2020 roku.

 

KLASY 0 - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOCZNIE IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
01.09.2020  (boisko szkolne) godz. 9.15


Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie zdrowi. Ustawiają się w rzędzie z drugiej strony ławeczki, jeden za drugim, zachowując bezpieczną odległość
1,5 metra. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek. Z dzieckiem przychodzi tylko jeden rodzic/opiekun. W przypadku przejścia do pomieszczenia wszystkie osoby zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką/przyłbicą.
Przydział sal w przypadku deszczowej pogody:

Sala 101: p. Kochanowska
Sala 102: p. Spadło (kl. I a)
Sala 103: p. Popecka
Sala 104 p. Rożenek (kl. I c)
Sala 106 p. Barul (kl. I b)
Sala 107 p.p. Piekarska- Orko, Kumorowska (0 a)
Sala 108 p. Sobolewska
Sala 109 pp. Wędzikowska, Skwara- Szołowska ( 0 b)
Sala 110: p. Kurkowska
Sala 202: p. Kuśmierczyk
Sala 204: p. Białas
Sala 206: p. Głowacka (opiekę sprawuje p. U. Trębarczyk)
Sala 207: p. Sołtysiak (kl. I d)
Sala 209: p. Kopera
Sala 203 p. Sikorska (kl. IV a)
Sala 201 p. A. Rudzki (kl. IV b)
Sala 118 p. Wolska (kl. IV c)
Sala 120 p. Urazińska (kl. IV d)

 

Wszyscy uczniowie przed przyjściem do szkoły 2 września zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi procedurami:

  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
  • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz przebywające na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze) zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy. Zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
  • Każda osoba przy wejściu do szkoły zobowiązana jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji.
  • Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. Po zajęciu miejsc w klasie nauczyciel i uczniowie mogą zdjąć maseczki, jeżeli nauczyciel nie zadecyduje inaczej.

 

Ze szczegółowymi procedurami uczniowie zostaną zapoznani na pierwszej lekcji.

 

 

 

 

Sprzedaż bonów obiadowych

Miesiąc - wrzesień

od dnia 2.09.2020 do 4.09.2020

w godzinach:

  • od 7.00 - do 9.00
  • od 12.00 - do 13.30

 - Obiad uczniowski (zupa, drugie danie, kompot)- 3 zł.
-  Drugie śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci z oddziałów przedszkolnych -5 zł.

Wydawanie zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty 31.07.2020 r. w godzinach 12-15 w sekretariacie.

ISLANDIA

Dnia 5 marca 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyło się spotkanie  z podróżnikiem, muzykiem i poetą Witoldem Stawskim. Wyjście na spotkanie  uczniów z naszej szkoły  zorganizowała p. Alina Kaźmierczyk. W spotkaniu wzięło  udział  38 osób z klas 5-8 SP.

                 Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego podróżnik z niezwykłą pasją opowiadał  o przepięknym kraju, jakim jest Islandia. Wspominał również o niesamowitych przeżyciach towarzyszących mu podczas podróży do tego kraju. W trakcie spotkania można było podziwiać jego zdjęcia ukazujące piękno tej niezwykłej  wyspy.

Czytaj więcej...