Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Informujemy, że mimo przyspieszenia terminu ferii zimowych, terminy: poinformowania o zagrożeniu oceną niedostateczną, ustalenia oceny śródrocznej i wystawienia ocen śródrocznych nie ulegają zmianie. Szczegółowe informacje na powyższy temat znajdują się w organizacji pracy szkoły dostępnej na stronie internetowej szkoły.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Cieszę się, że tak wielu uczniów i nauczycieli uczciło w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości.

W tegorocznej akcji wzięło udział 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! 

 W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom. 

 Dyplom – Szkoła do hymnu

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

 

Informujemy, że w związku z pandemią i zdalnym nauczaniem 10 listopada 2020 odbywają się normalnie zajęcia dydaktyczne, jednocześnie przypominamy, że 10 listopada 2020 w kalendarzu szkolnym nie miał być dniem wolnym od pracy – w tym dniu miały się odbywać uroczystości związane z Świętem Patrona szkoły.

 

 

Dni otwarte

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy Państwa o kontakt z nauczycielami przez dziennik elektroniczny.

Od 26 października 2020 r. klasy IV - VIII będą realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (wstępnie na okres 2 tygodni).

Stacjonarnie pracują klasy 0 - III oraz świetlica szkolna - dla dzieci zapisanych na zajęcia świetlicowe.

Miło nam poinformować o nawiązaniu współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w ramach której nasi czwartoklasiści,  wezmą udział w  projekcie edukacyjnym „ Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” . Projekt polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy, wspomagającej rozwiązywanie zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji wspiera i kontroluje na bieżąco postępy uczniów, dostosowuje tempo, stopień trudności i zakres treści matematycznych – indywidualizuje rozwój każdego dziecka i pomaga rozwinąć zdolności matematyczne.

Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych system optymalnie  wykorzystuje czas ucznia poświęcony na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań , aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. W szkole nad rozwojem i indywidualizacją uczniów czuwa nauczyciel, a dzięki pracy na platformie dziecko uzyskuje wsparcie także przy wykonywaniu zadań domowych.

Drugim etapem projektu są zajęcia warsztatowe organizowane przez Politechnikę Warszawską, na które zostaną zaproszeni najbardziej pracowici i zaangażowani uczniowie.

Czytaj więcej...

 

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy Państwa o kontakt bezpośredni tylko w sytuacjach koniecznych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego przez dziennik elektroniczny.

Nauczyciele w tym dniu  będą pełnić dyżur w przydzielonych salach w godz. 17.00 – 18.00.

 

 

 

Dnia 24 września 2020 roku jedna z naszych uczennic, Milena Kmita (klasa 8B) odebrała nagrodę w Starostwie Powiatowym w Opocznie jako laureatka konkursu literackiego ,,Ogarnij Koronawirusa” organizowanego przez PPP w Opocznie. Milena napisała bajkę o tym, jak chciwość może zmienić człowieka i wywołać skutki negatywne nie tylko dla niego, lecz również dla innych. Życzymy dalszych sukcesów!

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego zostały przyjęte w szeregi uczniów. Na początku uroczystości z uwagą wysłuchały przemówienia dyrektor szkoły pani Małgorzaty Kozłowskiej oraz słów powitania wygłoszonych przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Agatę Siedlecką. W obecności dyrekcji, nauczycieli, starszych uczniów i rodziców złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie zostali pasowani na uczniów. Za przyjęcie do społeczności uczniowskiej pierwszoklasiści podziękowali wierszem i piosenką. Otrzymali pamiątkowe dyplomy. To był dla wszystkich uczniów szkoły bardzo ważny dzień.

UBEZPIECZENIE
Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW
Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2020/2021

 
 
OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Wpłaty na ubezpieczenie do 30 września 2020 r.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł.
Składka na ubezpieczenie za osobę 40 zł – obowiązuje od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 44 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2020r. do 30 września 2021r.

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – owu EDU Plus

DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKÓD

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Klasy V- VIII nie przychodzą do szkoły 1 września.
Uczniowie klas V-VIII przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji 2 września 2020 roku.

 

KLASY 0 - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOCZNIE IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
01.09.2020  (boisko szkolne) godz. 9.15


Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie zdrowi. Ustawiają się w rzędzie z drugiej strony ławeczki, jeden za drugim, zachowując bezpieczną odległość
1,5 metra. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek. Z dzieckiem przychodzi tylko jeden rodzic/opiekun. W przypadku przejścia do pomieszczenia wszystkie osoby zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką/przyłbicą.
Przydział sal w przypadku deszczowej pogody:

Sala 101: p. Kochanowska
Sala 102: p. Spadło (kl. I a)
Sala 103: p. Popecka
Sala 104 p. Rożenek (kl. I c)
Sala 106 p. Barul (kl. I b)
Sala 107 p.p. Piekarska- Orko, Kumorowska (0 a)
Sala 108 p. Sobolewska
Sala 109 pp. Wędzikowska, Skwara- Szołowska ( 0 b)
Sala 110: p. Kurkowska
Sala 202: p. Kuśmierczyk
Sala 204: p. Białas
Sala 206: p. Głowacka (opiekę sprawuje p. U. Trębarczyk)
Sala 207: p. Sołtysiak (kl. I d)
Sala 209: p. Kopera
Sala 203 p. Sikorska (kl. IV a)
Sala 201 p. A. Rudzki (kl. IV b)
Sala 118 p. Wolska (kl. IV c)
Sala 120 p. Urazińska (kl. IV d)

 

Wszyscy uczniowie przed przyjściem do szkoły 2 września zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi procedurami:

  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
  • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz przebywające na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze) zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy. Zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
  • Każda osoba przy wejściu do szkoły zobowiązana jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji.
  • Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. Po zajęciu miejsc w klasie nauczyciel i uczniowie mogą zdjąć maseczki, jeżeli nauczyciel nie zadecyduje inaczej.

 

Ze szczegółowymi procedurami uczniowie zostaną zapoznani na pierwszej lekcji.

 

 

 

 

Sprzedaż bonów obiadowych

Miesiąc - wrzesień

od dnia 2.09.2020 do 4.09.2020

w godzinach:

  • od 7.00 - do 9.00
  • od 12.00 - do 13.30

 - Obiad uczniowski (zupa, drugie danie, kompot)- 3 zł.
-  Drugie śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci z oddziałów przedszkolnych -5 zł.

Wydawanie zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty 31.07.2020 r. w godzinach 12-15 w sekretariacie.