Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

W dniu 08. 05. 2024 r. w klasie I b i i c odbył się konkurs pod hasłem ,,Potrafię już pisać na 5!".

CELE KONKURSU:

• rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii oraz rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania

• zachęcanie do przestrzegania zasad poprawności ortograficznej

• rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego języka

• kształtowanie charakteru - wyrabianie cierpliwości, spokoju, dokładności

• odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

W ramach zadań konkursowych uczestnicy na przygotowanych przez organizatorów kartkach wykonywali zadania polegające na:

• kaligraficznym przepisaniu fragmentu zaproponowanego tekstu,

• napisaniu trzech zdań z pamięci,

• napisaniu dwóch zdań ze słuchu,

• uzupełnieniu tekstu trudnościami ortograficznymi.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Antoni Białas kl. I c

II miejsce - Lena Fura kl. I b

III miejsce - Marika Garczyk kl. I b

Wyróżnienia: Adam Frączek kl. I c, Wiktor Wędzikowski kl. I c, Jakub Korycki kl. I b

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

Organizatorzy Agnieszka Rożenek Małgorzata Kowalewska