Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

09.11.2023 r. uczniowie klasy I b i I c uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Policjant rozmawiał z dziećmi na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Przybliżył uczniom specyfikę pracy Policjanta. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazując się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Podawały liczne przykłady niewłaściwych zachowań. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wieku działań realizowanych w ramach Programu Profilaktyczno-Wychowawczego naszej szkoły.

Małgorzata Kowalewska Agnieszka Rożenek

godo2.png