Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór nauczycieli/ek realizujących kształcenie ogólne
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie do projektu pn.:
„JEDYNKA – numer 1 w nauczaniu”
na udział w szkoleniu z zakresu podstawowej obsługi zakupionego sprzętu TIK
oraz korzystania z narzędzi TIK i włączania ich do nauczania przedmiotowego

 

Projekt skierowany jest do 20 nauczycieli/ek przedmiotów kształcenia ogólnego realizujących kształcenie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie  5, 26-300 Opoczno.

 

Nauczyciele/ki do udziału w projekcie mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji uczestnictwa.

 

Formularz i deklaracja są dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, 26-300 Opoczno oraz w Biurze Projektu*.

 

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje zawarta w formularzu zgłoszeniowym informacja podpisana przez  Dyrektora szkoły o potrzebie objęcia nauczyciela/ki zaplanowanym wsparciem.

 

Wypełniony formularz oraz deklarację należy złożyć od dnia 03.07.2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. w Biurze Projektu lub sekretariacie szkoły.

 

Projekt realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałania IX.1.2 Kształcenie ogólne

 

 

Realizator projektu: GMINA OPOCZNO
                                       ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

 *Biuro projektuUrząd Miejski w Opocznie
                                       Plac Kościuszki 16, pok. 9, 26-300 Opoczno

 Koordynator Projektu: Justyna Chodorowska
 tel. 44 768 01 64                           
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

godo2.png