Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Informujemy tegorocznych absolwentów, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane
6 lipca 2023 r. od godziny 12.15.
 
      Serdecznie zapraszamy.
 
                                                               Małgorzata Kozłowska
                                                          dyrektor szkoły
godo2.png