Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

21  marca odbył się w naszej szkole pokaz mody wiosennej zorganizowany praz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

Wzięli w nim udział chętni uczniowie z klas 0-8.

Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie klas młodszych.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością w prezentacji swojego stroju. Większość uczestników miało pięknie przygotowane stroje wiosenne, dlatego bardzo trudno było wybrać zwycięzców.

Dziękujemy Wam za wasze piękne prezentacje!

21 marca to również Światowy Dzień Poezji. W ramach tego  Samorząd Uczniowski po raz pierwszy zainicjował akcję „Wiosenna poezja”. Wierszami zostali obdarowani nauczyciele naszej szkoły, co było dla nich miłym zaskoczeniem. 

                                         

                                        Samorząd Uczniowski

godo2.png