Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

We wtorek, 26 marca, uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie wzięli udział w spotkaniu z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania oraz doradztwa zawodowego. 

Spotkanie, zorganizowane w ramach programu edukacyjnego, umożliwiło uczestnikom wysłuchanie wykładu Tomasza Łuczkowskiego, Zastępcy Burmistrza Opoczna, którego prelekcja skupiła się na tematyce "Przedsiębiorczość w Gminie Opoczno". Tomasz Łuczkowski szczególną uwagę poświęcił historii lokalnego przemysłu, podkreślając znaczenie tradycji oraz dziedzictwa przemysłowego. Dodatkowo, omówił dynamiczne zmiany zachodzące w lokalnej gospodarce oraz nowe inicjatywy biznesowe. 

W trakcie prezentacji przedstawił firmy z długą tradycją działającej na terenie gminy Opoczno, podkreślając ich kluczową rolę w rozwoju regionu oraz kształtowaniu lokalnej tożsamości. Nie zabrakło również akcentu na znaczenie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym, który jest ważny dla tworzenia sprzyjającego środowiska biznesowego. 

Takie spotkania podkreślają fundamentalne znaczenie edukacji z zakresu przedsiębiorczości w procesie przygotowania młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. Stanowią one ważną część procesu edukacyjnego, inspirując i poszerzając horyzonty młodych osób. Umożliwiają one uczestnikom lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania biznesu, ale także mogą pobudzić ich kreatywność i ambicje w zakresie rozwoju własnych przedsiębiorczych pomysłów. 

godo2.png