Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

KONKURS EKOLOGICZNY

22 marca 2022 r. w klasie II c odbył się konkurs ekologiczny pod hasłem „Chrońmy nasze środowisko”. Uczniowie rozwiązywali ekotest - test wiedzy ekologicznej. Test zawierał 17 pytań jednokrotnego wyboru, zadanie związane z ułożeniem ekologicznego hasła z rozsypanki wyrazowej oraz zdanie polegające na umiejętności podania przysłów dotyczących zwierząt. Wszystkie zdania były dostosowane do poziomu i możliwości uczniów. CELE KONKURSU: - poznanie wpływu życia i działalności człowieka na środowisko, - poznanie podstawowych nazw i pojęć dotyczących ochrony środowiska - poznanie motywów i form ochrony środowiska - zrozumienie zależności między organizmami, a środowiskiem ekologicznym - poznanie najbliższych środowisk życia - uczenie rywalizacji w miłej atmosferze

Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce - Piotr Jachimowski
  • II miejsce - Anna Sędkowska
  • III miejsce - Maja Wójcik

 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

godo2.png