Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

W dniu 12.04.2022 r. w klasie II c odbył się konkurs matematyczny ''Supermatematyk''. Uczniowie rozwiązywali zadania związane z umiejętnością: dodawania i odejmowania w zakresie 100, mnożenia i dzielenia w zakresie 50. Mogli wykazać się znajomością znaków rzymskich w zakresie 20, umiejętnością rozpoznawania figur geometrycznych oraz zdolnością rozwiązywania zadań tekstowych. CELE KONKURSU: - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych, - inspirowanie uczniów do odkrywania ciekawych sposobów rozwiązywania problemów matematycznych, sprytne rachunki, - kształtowanie umiejętności wykonywania działań, - rozbudzanie logicznego myślenia, - kształtowanie sumienności, obowiązkowości i odpowiedzialności, - uczenie zdrowej rywalizacji.

 

Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce - Anna Sędkowska
  • II miejsce - Bartosz Grzybek
  • III miejsce - Piotr Jachimowski

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali nagrody i dyplomy.

ORGANIZATORZY Agnieszka Rożenek Małgorzata Kowalewska

godo2.png