2019-srebrne-liceum-perspektywy

 

„SPOTKAĆ SIĘ TO POCZĄTEK;

ZGODZIĆ SIĘ TO POSTĘP;

PRACOWAĆ RAZEM TO SUKCES”

                        Henry Ford

 

To właśnie wspólna praca nauczycieli i uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego  uczyniła z naszej placówki tak wyróżniającą się szkołę w Opocznie. Ten systematyczny trud obu stron przynosi najpiękniejsze plony, które napawają nas wszystkich dumą i ogromną radością.

Tradycją stało się już, że w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw „Samorządówka” zajęła wysokie 226  miejsce wśród 500 najlepszych liceów w całym kraju. Tym razem nie mogło być inaczej. Kolejny rok z rzędu –12- otrzymaliśmy srebrną tarczę, która jest niezaprzeczalnym dowodem na to, jak wysoką formę nasza szkoła utrzymuje od wielu lat. Srebrna tarcza jest wyróżnieniem ale i motywacją do walki o złoto. Dlatego nadal będziemy wspierać naszych uczniów w zdobywaniu wiedzy, tak by zaprezentowali maksimum swoich możliwości oraz uzyskali najlepszy możliwy wynik z egzaminu maturalnego i w olimpiadach przedmiotowych.

Gratuluję uczniom. Gratuluję nauczycielom.

Życzę dalszych sukcesów.

Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły