Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

                   

9 stycznia 2023 r. w klasie III c odbył się konkurs wiedzy o Polsce. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 24 pytań. Zakres materiału obejmował poznane zagadnienia na zajęciach i dotyczył:

• wiadomości z historii i geografii Polski,

• znajomości poznanych władców Polski, wybitnych Polaków,

• wiadomości o zabytkach Krakowa i Warszawy,

• dat związanych z ważnymi wydarzeniami naszej Ojczyzny,

• znajomości symboli narodowych

CELE KONKURSU:

• kształtowanie postaw patriotycznych,

• budzenie zainteresowania historią Polski,

• budowanie poczucia więzi z Ojczyzną,

• budowanie poczucia dumy z bycia Polakiem,

• orientacja w czasie historycznym,

• uczenie zdrowej rywalizacji.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Piotr Jachimowski

II miejsce - Filip Wojciechowski

III miejsce - Anna Sędkowska

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

                                                           Agnieszka Rożenek

                                                         Małgorzata Kowalewska

godo2.png