Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 • Sytuacja COVID- 19 oraz prace remontowe na terenie szkoły uniemożliwiają uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. 
 • Klasy V- VIII nie przychodzą do szkoły 1 września. 
 • Uczniowie klas V-VIII przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji 2 września 2021 roku. 

 

Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się 1 września 2021 o godz. 915 według harmonogramu: 

 • 0a- p. M. Wędzikowska/ S. Zalega s. 109 
 • 0b – p. M. Skwara – Szołowska, K. Kumorowska s.107 

Uczniowie klas pierwszych spotykają się z p. dyrektor i wychowawcami na Sali A-v. 

Po spotkaniu udają się do sal: 

 • 1a p. S. Kurkowska s. 102 
 • 1b p. M. Piekarska- Orko s. 106 
 • 1c p. A. Kopera s. 104 
 • 1d p. B. Popecka s. 103 
 • 2a p. J. Spadło s. 210 
 • 2b p. M. Barul s. 204 
 • 2c p. A. Rożenek s. 207 
 • 2d p. K. Sołtysiak s. 215 
 • 3a p. D. Głowacka s. 101 
 • 3b p. W. Białas s. 108 
 • 3c p. J. Kochanowska s. 110 
 • 3d p. A. Kuśmierczyk s. 206 
 • 4a p. A. Molka s. 201 
 • 4b p. A. Wilk s. 203 
 • 4c p. B. Sadura s. 209 
 • 4d p. A. Kaźmierczyk s. 202 
   

Wszyscy uczniowie przed przyjściem do szkoły 2 września zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi procedurami: 

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

Wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz przebywające na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze) zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki . Zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. 

Każda osoba przy wejściu do szkoły zobowiązana jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji. 

Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. Po zajęciu miejsc w klasie nauczyciel i uczniowie mogą zdjąć maseczki, jeżeli nauczyciel nie zadecyduje inaczej. 

 

Ze szczegółowymi procedurami uczniowie zostaną zapoznani na pierwszej godzinie wychowawczej. 

godo2.png