Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w OpocznieREGULAMIN:
Tematem pracy jest przedstawienie plastyczne, dowolną techniką Marii Skłodowskiej-Curie w czasach, w których żyła.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w postaci bonusów oraz opublikowania prac na samorządowym instagramie oraz nagroda rzeczowa.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZSS nr 1 w Opocznie.
Organizatorem konkursu jest samorząd uczniowski Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie.
Prace konkursowe z klas 1-3 prosimy składać do wychowawców, a z klas 4-8 i liceum do P. Marioli Sikorskiej do dnia 15 listopada do godz. 15.00

godo2.png