Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Informuję, że od 6 września 2021 roku uczniowie klas szkoły podstawowej i liceum mogą skorzystać z nieodpłatnych posiłków finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, o ile miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł. netto.

Zainteresowani rodzice wnioski o taka pomoc mogą składać do GOPS w Opocznie (druki do pobrania na stronie : ops.opoczno.pl)
Dodatkowe informacje w szkole- pok. 105.


Robert Gajewski

godo2.png