Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

WIZYTA POLICJI W NASZEJ SZKOLE

29 września 2021 roku w oddziałach przedszkolnych odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Opocznie .

 

Tematem spotkania było teoretyczne i praktyczne utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole jak i w domu. Policjanci omawiali z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta, a w szczególności zasady bezpiecznej drogi do szkoły. Przypomnieli również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Następnie nasi goście wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo należy zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjanci poinformowali i zademonstrowali dzieciom w jaki sposób powinniśmy się zachowywać podczas ataku psa. Największym jednak zainteresowaniem wśród dzieci było opowiadanie o codziennej pracy Policji. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały dużo pytań.

Punktem kończącym spotkanie była miła niespodzianka ze strony naszych gości w postaci konkursu wiedzy zdobytej podczas spotkania podsumowanym nagrodami, oraz pamiątkowymi zdjęciami. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom jako osoba, której nie należy się bać, lecz do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

 

Kumorowska Katarzyna

godo2.png