Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

„Dostępna szkoła” realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego jest drugą z opoczyńskich placówek oświaty, w której realizowany jest projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. W całej Polsce na zadania związane z projektem "Dostępna Szkoła" przeznaczono imponującą sumę 50 mln złotych. Opoczyńskie placówki, które przystąpiły do programu pod nazwą "Opoczyńska 1 i 2 przygotowane na 6 do edukacji bez barier," otrzymały znaczące wsparcie finansowe w kwocie 1 999 674,74 złotych. To środki, które przekładają się na realne zmiany w życiu uczniów i nauczycieli.

    Czytaj więcej

 

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp1.opoczno.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach

niektóre pliki do pobrania są częściowo niedostępne cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa – Małgorzata Kozłowska adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

numer telefonu 44 754 26 40

Czytaj więcej...

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018, semestr I

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Zajęcia wyrównawcze kl. IV-VII

 

 

 

 

Matematyka jest wszędzie, 5c

Wiktoria Markiewicz

wtorek

14:10-14:55

204

Matematyka jest wszędzie, 4f, 4e

Alfreda Molka

poniedziałek

12:20-13:05

207

Matematyka jest wszędzie, 5a, 5b

Alfreda Molka

wtorek

13:20-14:05

209

"Umiem, rozumiem, potrafię!"

Anna Filipczak

środa

13:20-14:05

209 - zaplecze

"Umiem, rozumiem, potrafię!"

Anna Filipczak

wtorek

12:20-13:05

209 - zaplecze

Język polski na co dzień,7a

Dorota Cichańska

wtorek

14:10-14:55

206

"Już to umiem", 7c

Anna Bobrowska

środa

13:20-14:05

228

Zajęcia wyrównawcze kl. I-III

 

 

 

 

"Umiem więcej", 2b

Wioletta Białas

poniedziałek

9:35-10:20

zaplecze 103

Ortografia na wesoło

Katarzyna Soltysiak

piątek

10:30-11:15

zaplecze 107

Chcę wiedzieć więcej, 1a

Agnieszka Rożenek

czwartek

11:25-12:10

zaplecze 103

Rozumiem i umiem, 3c

Urszula Dżoleva

wtorek

10:30-11:15

 

Powtarzam, utrwalam, sprawdzam

Sylwia Kurkowska

piątek

10:30-11:15

zaplecze sali 103

Jezus mój Przyjaciel. Klasy 3

Barbara Łukawska

poniedziałek

8:40- 9:25

Zaplecze 109

Zajęcia sportowe kl. IV-VII

 

 

 

 

Piłka siatkowa - kl.IV - dziewczęta

Katarzyna Klimek

poniedziałek

15:00-15:45

sala gimnastyczna

Piłka siatkowa kl.IV - dziewczęta

Katarzyna Klimek

poniedziałek

15:50-16:35

sala gimnastyczna

Zajęcia artystyczne, plastyczne kl. IV-VII

 

 

 

 

Koło plastyczne dla kl.VII

Monika Badowska

środa

14:10-14:55

125

Kółko plastyczne dla uczniów kl. 4-6 SP

Mariola Sikorska

poniedziałek

14:10-14:55

125 lub inna wolna

Koła zainteresowań

 

 

 

 

Lokalny Klub Kodowania

Wiktoria Markiewicz

piątek

13:20-14:05

204

Szkolny Klub Ekologiczny - przyrodnicze kółko zainteresowań dla klas szóstych

Marzanna Mastalerz

poniedziałek

14:10-14:55

201

Szkolny Klub ekologiczny - przyrodnicze kółko zainteresowań dla klas czwartych

Marzanna Mastalerz

środa

13:20-14:05

201

Koła przedmiotowe

 

 

 

 

"Geografia-mój świat", 3 gimnazjum.

Alina Kaźmierczyk

piątek

14:10-14:55

202

Język angielski

Katarzyna Mieszczankowska

piątek

14:10-14:55

208

Nasz język-nasze lekcje.Zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas IV i VI

Beata Sadura

czwartek

13:20-14:05

201

Inne zajęcia

 

 

 

 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach religii, 4b

Kinga Tępińska

środa

11:25-12:10

C1

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach religii, 4b

Kinga Tępińska

piątek

12:20-13:05

210

Konsultacje z fizyki.

Elzbieta Reszel

środa

14:10-14:55

122

zajęcia terapeutyczne

Ewa Cichawa- Kaczmarczyk

piątek

10:30-11:15

105

Spotkania z pedagogiem

Ewa Cichawa- Kaczmarczyk

   

105

" Do you like English?" - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, 5d

Anna Wilk

wtorek

14:10-14:55

207

"English is easy" - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, 6c

Anna Wilk

piątek

13:20-14:05

208

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
  3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 2008.

Poszczególnym stopniom odpowiadają następujące wymagania edukacyjne:

 

na stopień celujący obejmują treści znacznie wykraczające poza program nauczania. Uczeń poszerza swoją wiedzę i umiejętności  pracując samodzielnie, rozwija indywidualne zainteresowania. Potrafi  w pełni wykorzystać dodatkową wiedzę. Jest samodzielny i twórczy.
 

 

By ocena dawała rzeczywisty obraz osiągnięć ucznia, nauczyciel:

a)      zna jego wyjściowy stan wiedzy i umiejętności,

b)       obserwuje i dokumentuje postępy ucznia,

c)      porównuje  poziom osiągnięć ucznia z jego możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi,

d)      ocenia pracę i zaangażowanie ucznia.

Przedmiot

Przedmiotowy
system oceniania
obowiązujący przed nową reformą

Nowa reforma
od 2017/2018

Edukacja wczesnoszkolna

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 3

muzyka - klasa 2

muzyka - klasa 3 

klasa 1

Język polski

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Język angielski

klasy 1-3

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 1

klasa 4

klasa 7

Język niemiecki   klasa 7
Historia i społeczeństwo

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Przyroda

klasy 4-6

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

Matematyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Muzyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Plastyka

klasa 4-6 

klasa 4

klasa 7

Geografia

 

klasa 7

Chemia

 

klasa 7

Informatyka

 

klasa 4

klasa 7

Fizyka

 

Klasa 7

Biologia

 

klasa 7

Zajęcia komputerowe

klasy 4-6

 

Zajęcia techniczne

klasa  4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Wychowanie fizyczne

klasy 4-6

klasa 4

klasa 7

Religia

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Etyka

klasy 4-6

 

Wychowanie
do życia
w rodzinie

 

 

 

 

godo2.png