Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Z A P R O S Z E N I E

Dnia 5 czerwca 2017 roku
o godzinie 17.00 odbędzie się 

Dzień Otwarty

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 
W OPOCZNIE 

Dzieci przyjęte do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 
w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy wraz z rodzicami
do zwiedzania szkoły i zapoznania się z ofertą edukacyjną

W roku szkolnym 2016/ 2017 w naszej szkole został realizowany program w ramach kampanii społecznej ?Cała Polska czyta dzieciom?. Do tej akcji dołączyły również dzieci z oddziału przedszkolnego z klasy 0c wraz z wychowawczynią Katarzyną Kumorowską oraz rodzicami.

Każdego dnia w naszej klasie odbywały się zajęcia, na których czytaliśmy i omawialiśmy wybrane pozycje książkowe według ustalonego harmonogramu. Ku naszej radości do zajęć dołączyli również rodzice, którzy poświęcili naszym milusińskim czas, aby przeczytać ulubioną bajkę. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały każde czytane im opowiadania, a także przynosiły swoje książeczki, które czytaliśmy w czasie zajęć popołudniowych. 15 lutego naszą akcję wsparła również Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie, z której przybyła do nas Pani Karolina Kalinowska, która przeczytała dzieciom bajkę terapeutyczną ?Słup soli?. Pani Karolina przeprowadziła z dziećmi także pogadankę na temat prawidłowego zachowania wobec kolegów w klasie oraz wykonała z dziećmi przyjacielskie wianuszki walentynkowe.

Czytaj więcej...

 

 z117 maja uczniowie klasy VI b wraz z wych. B. Sadurą wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno-Ekologicznym: ?MAT ? EKO 2017? , który odbył się w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie.

Celem konkursu było wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych w życiu codziennym, poznawanie różnorodności flory i fauny ekosystemów leśnych oraz rozbudzanie potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Uczniowie podzieleni na grupy, musieli wykonać szereg różnego typu zadań, np. zaprezentować  piosenkę  tematycznie  związaną  z  lasem, czy wykonać  pracę plastyczną pt. ? Las ? czyste powietrze wokół nas?. Grupa pięciu uczniów przystąpiła do rywalizacji sportowych, zaś trzyosobowy zespół rozwiązywał zadania matematyczno-przyrodnicze. Pozostali uczniowie musieli odpowiedzieć na wiele pytań związanych z matematyką i ekologią.

Czytaj więcej...

 

"Czyste powietrze wokół nas"

Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

Koordynator: Sylwia Zalega
Realizatorzy: Katarzyna Kumorowska
Agnieszka Rożenek
Monika Piekarska-Orko

 W roku szkolnym 2016/ 2017 w dniach 24.04- 28.04, klasy 0a, 0b i 0c przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas", który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.

Czytaj więcej...

 obchody
Z naszej szkoły na tę uroczystość (21.04.2017 r.) zostali zaproszeni nagrodzeni wcześniej uczestnicy konkursów ogłoszonych w ramach projektu pn. Program edukacji ekologicznej ? ?Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej?, realizowanego przez Powiat Opoczyński, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: Jakub Cieślikiewicz (kl. VI D), Maja Gruszczyńska (kl. V A), Katarzyna Jewtuch (kl. VI D), Jan Krogulec (kl. VI C), Roksana Mastalerek (kl. VI D) i p. Marzanna Mastalerz.

Czytaj więcej...

20170320 11332120 marca 2017 r. z okazji Światowego Dnia Poezji p. Wioletta Białas zorganizowała szkolny konkurs recytatorski dla kl. 0-3 pod hasłem ?Brzechwa - Dzieciom?. Celem tego konkursu była promocja czytania i nauczania poezji. Fundatorami pięknych nagród dla zwycięzców była p. Wioletta Białas i firma ART ? KOM p. Artura Rudzkiego.

Komisja konkursowa w składzie: pp. Wioletta Białas, Katarzyna Klimek i Aleksandra Palus nie miała łatwego zadania. Oceniając 48 małych artystów, wyłoniła najlepszych:

Czytaj więcej...

godo2.png