Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 Lp.

NAZWA KONKURSU

TERMIN PRZEPROWADZENIA ELIMNACJI
NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

I SZKOLNY

 

II REJONOWY

 

III WOJEWÓDZKI

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA

9.00

10.00

10.00

1.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z JĘZYKA POLSKIEGO

23.10.2019

09.12.2019

17.02.2020

2.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

29.10.2019

03.12.2019

28.01.2020

3.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

04.11.2019

06.12.2019

14.02.2020

4.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z HISTORII

08.11.2019

04.12.2019

11.02.2020

5.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z MATEMATYKI

21.10.2019

26.11.2019

05.02.2020

6.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z FIZYKI

14.11.2019

07.01.2020

18.02.2020

7.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z CHEMII

20.11.2019

08.01.2020

27.02.2020

8.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z BIOLOGII

18.11.2019

11.12.2019

30.01.2020

9.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

z GEOGRAFII

06.11.2019

10.12.2019

24.02.2020

 

godo2.png