Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

W dniu 09.03.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego odbył się konkurs przyrodniczy dla klas trzecich pod hasłem "Poznaję świat". Organizatorami były p. A. Rożenek, M. Kowalewska. Cele konkursu :

  • kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby środowiska przyrodniczego;
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody;
  • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
  • zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

W konkursie wzięło udział 12 uczestników. Uczniowie byli wytypowani przez wychowawców w wyniku eliminacji klasowych.
Laureatami konkursu zostali :

  • I miejsce - Izabela Wosek kl.IIIc
  • II miejsce - Krzysztof Hajda kl.III c
  • III miejsce - Laura Dukat kl.III d

    Konkurs przebiegał w miłej, sympatycznej atmosferze. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody na zakończenie roku szkolnego.
godo2.png