Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego zostały przyjęte w szeregi uczniów. Na początku uroczystości z uwagą wysłuchały przemówienia dyrektor szkoły pani Małgorzaty Kozłowskiej oraz słów powitania wygłoszonych przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Agatę Siedlecką. W obecności dyrekcji, nauczycieli, starszych uczniów i rodziców złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie zostali pasowani na uczniów. Za przyjęcie do społeczności uczniowskiej pierwszoklasiści podziękowali wierszem i piosenką. Otrzymali pamiątkowe dyplomy. To był dla wszystkich uczniów szkoły bardzo ważny dzień.

godo2.png