Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

  Arkusze próbne 2020  dla ósmoklasistów 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2020/

               Można tez korzystać z poniższego linku 

 
 Próbny egzamin ósmoklasisty
30 marca2020 r., ok. 9:00–język polski
31 marca2020 r., ok. 9:00–matematyka
1 kwietnia2020 r., ok. 9:00–języki obce nowożytne
 
Wejdź na stronę
 
albo na stronę jednej z OKE:
 
OKE Gdańsk: https://www.oke.gda.pl/
OKE Łomża: http://oke.lomza.pl/
OKE Łódź: http://oke.lodz.pl/
OKE Warszawa: https://www.oke.waw.pl/
OKE Wrocław: https://oke.wroc.pl/
 
 
Znajdź właściwy arkusz egzaminacyjny, a w języku obcym –również nagranie. Zapisz materiały na dysku komputera.
 
Rozwiązuj zadania na ekranie komputera albo wydrukuj arkusz.
Pracuj tak długo, jak wskazano na pierwszej stronie arkusza.
Pracuj samodzielnie.Nie ściągaj. Egzamin próbny to szansa na sprawdzenie Twoich możliwości.
Zapisz rozwiązania w sposób ustalony przez nauczyciela.
Wyślij rozwiązania nauczycielowi w uzgodniony sposób.
Czekaj na wynik i informację zwrotną.
Jeżeli pracujesz samodzielnie –poczekaj na rozwiązania.
 
Opublikujemy je 8 kwietnia.
Przed egzaminem powtórz zwłaszcza te zagadnienia, które sprawiły Ci trudność.
godo2.png