Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Klasy V- VIII nie przychodzą do szkoły 1 września.
Uczniowie klas V-VIII przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji 2 września 2020 roku.

 

KLASY 0 - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOCZNIE IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
01.09.2020  (boisko szkolne) godz. 9.15


Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie zdrowi. Ustawiają się w rzędzie z drugiej strony ławeczki, jeden za drugim, zachowując bezpieczną odległość
1,5 metra. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek. Z dzieckiem przychodzi tylko jeden rodzic/opiekun. W przypadku przejścia do pomieszczenia wszystkie osoby zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką/przyłbicą.
Przydział sal w przypadku deszczowej pogody:

Sala 101: p. Kochanowska
Sala 102: p. Spadło (kl. I a)
Sala 103: p. Popecka
Sala 104 p. Rożenek (kl. I c)
Sala 106 p. Barul (kl. I b)
Sala 107 p.p. Piekarska- Orko, Kumorowska (0 a)
Sala 108 p. Sobolewska
Sala 109 pp. Wędzikowska, Skwara- Szołowska ( 0 b)
Sala 110: p. Kurkowska
Sala 202: p. Kuśmierczyk
Sala 204: p. Białas
Sala 206: p. Głowacka (opiekę sprawuje p. U. Trębarczyk)
Sala 207: p. Sołtysiak (kl. I d)
Sala 209: p. Kopera
Sala 203 p. Sikorska (kl. IV a)
Sala 201 p. A. Rudzki (kl. IV b)
Sala 118 p. Wolska (kl. IV c)
Sala 120 p. Urazińska (kl. IV d)

 

Wszyscy uczniowie przed przyjściem do szkoły 2 września zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi procedurami:

  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
  • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz przebywające na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze) zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy. Zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
  • Każda osoba przy wejściu do szkoły zobowiązana jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji.
  • Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. Po zajęciu miejsc w klasie nauczyciel i uczniowie mogą zdjąć maseczki, jeżeli nauczyciel nie zadecyduje inaczej.

 

Ze szczegółowymi procedurami uczniowie zostaną zapoznani na pierwszej lekcji.

 

 

 

 

godo2.png