Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie