Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Z A P R O S Z E N I E

Dnia 5 czerwca 2017 roku
o godzinie 17.00 odbędzie się 

Dzień Otwarty

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 
W OPOCZNIE 

Dzieci przyjęte do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 
w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy wraz z rodzicami
do zwiedzania szkoły i zapoznania się z ofertą edukacyjną

godo2.png