Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

W roku szkolnym 2016/ 2017 w naszej szkole został realizowany program w ramach kampanii społecznej ?Cała Polska czyta dzieciom?. Do tej akcji dołączyły również dzieci z oddziału przedszkolnego z klasy 0c wraz z wychowawczynią Katarzyną Kumorowską oraz rodzicami.

Każdego dnia w naszej klasie odbywały się zajęcia, na których czytaliśmy i omawialiśmy wybrane pozycje książkowe według ustalonego harmonogramu. Ku naszej radości do zajęć dołączyli również rodzice, którzy poświęcili naszym milusińskim czas, aby przeczytać ulubioną bajkę. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały każde czytane im opowiadania, a także przynosiły swoje książeczki, które czytaliśmy w czasie zajęć popołudniowych. 15 lutego naszą akcję wsparła również Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie, z której przybyła do nas Pani Karolina Kalinowska, która przeczytała dzieciom bajkę terapeutyczną ?Słup soli?. Pani Karolina przeprowadziła z dziećmi także pogadankę na temat prawidłowego zachowania wobec kolegów w klasie oraz wykonała z dziećmi przyjacielskie wianuszki walentynkowe.

 

 Cała akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem, ponieważ dzieci z niecierpliwością oczekiwały na kolejne opowiadania i gości w postaci rodziców, którzy regularnie nas odwiedzali przynosząc coraz to nowe książeczki.

Z całą pewnością należy stwierdzić, że założone przez nas cele takie jak:

  • wyrabianie w uczniach postawy czytelniczej,
  • wspomaganie rozwoju uczniów,
  • przekazywanie wartości moralnych za pośrednictwem słowa pisanego,
  • zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą,
  • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela lub inne osoby,
  • włączenie dorosłych do czytania dzieciom,

zostały osiągnięte i będą powtarzane w przyszłości.

Katarzyna Kumorowska

godo2.png