Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Kwiecień jest uznawany za miesiąc świadomości autyzmu. 

W naszej szkole obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu odbyły się 14 kwietnia 2023 r. Zaproszeni na to wydarzenie zostali uczniowie klas II- VI szkoły podstawowej wraz z nauczycielami .   

Wysłuchali oni prezentacji multimedialnej, którą przedstawiły uczennice klasy VI A: Oliwia Woźniak, Zuzanna Turlińska oraz Laura Franas. Za obsługę techniczną odpowiedzialny był Tymon Chybowski, również z klasy VI A. 

Prezentacja zawierała charakterystykę osób z autyzmem, możliwości porozumiewania się tych osób oraz ich wrażliwość sensoryczną. Wszystkie informacje zostały poparte krótkimi filmami przybliżającymi świat autyzmu.  

Najmłodsi uczniowie z klas II i III zostali zaproszeni na krótkie warsztaty sensoryczne, podczas których mogli poczuć i zrozumieć jak trudno jest funkcjonować w życiu codziennym osobom ze spektrum autyzmu. Warsztaty te poprowadziły: p. Halina Stronias i p. Natalia Maruszewska. 

Następnie uczestnicy wydarzenia wzięli udział w quizie sprawdzającym wiedzę na temat autyzmu. Za każdą prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymali słodką nagrodę.  

Uczennica klasy VIA, Blanka Turlińska, odczytała wiersz pt. "Kraina inności". Został napisany przez mamę chłopca autystycznego, a zawiera rady, jak zachować się wobec dziecka autystycznego, jak z nim współpracować, by zrozumiał.  

Uczniowie mieli również szansę podzielić się swoimi przemyśleniami na temat autyzmu. Swoje pozytywne skojarzenia zapisali na niebieskich dłoniach wykonanych z papieru. Następnie stworzyli Drzewo życzliwości pod hasłem: "Nie oceniamy i nie odrzucamy inności". 

Jesteśmy wdzięczni dziewczynkom z klasy VI A i VI D, które zatańczyły Niebieski Taniec, a następnie zaprosiły do współpracy również innych chętnych uczniów. Taniec ten był przejawem sympatii i akceptacji oraz naszej wrażliwości wobec osób z autyzmem.  

W ramach pogłębienia swojej wiedzy na temat autyzmu oraz rozwijania współpracy w grupie klasowej uczniowie klas IV-tych, V-tych i VI-tych zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym o tematyce autyzmu. Wszystkie plakaty zostały wywieszone podczas wydarzenia. zostali też wyłonieni zwycięzcy, ale o tym napiszemy w kolejnym artykule.  

            Dziękujemy za udział w tym szczególnym wydarzeniu.

                                          

                                     Organizatorzy 

                                 p.  Halina Stronias 

                                           p.  Natalia Maruszewska  

                                    p.  Elżbieta Woźniak 

                                      p.  Dominika Rzeźnik  
 
godo2.png