Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczennice z kl.8A SP realizowały projekt ogólnopolski „A postcard from a pen pal”, który powstał w odpowiedzi na potrzebę doskonalenia umiejętności pisania krótkich tekstów w języku angielskim na etapie szkoły podstawowej. Wymiana pocztówek uczy cierpliwości, zwracania się z szacunkiem do adresata, a także odpowiedzialności w kontaktach z innymi. Projekt realizowany był od października 2020r do czerwca 2021r. ze szkołą w Szczecinie. W tym czasie uczennice przygotowywały pocztówki na wskazane w projekcie tematy: introduction – napisz kilka słów o sobie, Christmas wishes – składamy sobie życzenia świąteczne, winter holidays – plany na ferie, topic of your choice – napisz o tym, na co masz ochotę, summer holidays – plany na wakacje.

Uczennice nawiązały nowe kontakty, doskonaliły umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej, a co najważniejsze doskonaliły przy tym swoje umiejętności językowe w zakresie leksyki oraz wzbogacały bogactwo struktur językowych. Udział w projekcie był jednocześnie formą utrwalania wypowiedzi pisemnych przed egzaminem ósmoklasisty.

A.Gmaj

 

godo2.png