Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 
W dniu 19. 05. 2021 r. w klasie I c odbył się konkurs pod hasłem "Potrafię już pisać na 5!".

 

CELE KONKURSU: - rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii oraz rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania

- zachęcanie do przestrzegania zasad poprawności ortograficznej

- rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego języka

- kształtowanie charakteru

- wyrabianie cierpliwości, spokoju, dokładności

- odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów

W ramach zadań konkursowych uczestnicy na przygotowanych przez organizatorów kartkach wykonywali zadania polegające na:

- kaligraficznym przepisaniu fragmentu zaproponowanego tekstu

- napisaniu trzech zdań z pamięci

- napisaniu dwóch zdań ze słuchu

- uzupełnieniu tekstu trudnościami ortograficznymi

W konkursie wzięło udział 9 uczniów.

Laureatami konkursu zostali :

I miejsce - Anna Sędkowska

II miejsce - Piotr Jachimowski

III miejsce - Krzysztof Płaska

Jury przyznało również wyróżnienie, które otrzymał Mikołaj Andryszek.

 Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Stworzył możliwości sprawdzenia własnych umiejętności uczniów, porównania ich z umiejętnościami innych. Gratulujemy

Organizatorzy Agnieszka Rożenek Małgorzata Kowalewska

godo2.png