Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

"Karnawał po niemiecku" to tytuł konkursu, w którym w ostatnich dniach tegorocznego karnawału wzięło udział 45 uczniów naszej szkoły. Konkurs był zróżnicowany, dostosowany do wieku i możliwości uczniów.

I tak najmłodsi uczestnicy z szóstych klas mieli za zadanie opowiedzieć w pięciu krótkich zdaniach w języku polskim  lub niemieckim o karnawale w Niemczech. Następnie mieli się sfotografować w przebraniu karnawałowym, trzymając w ręku karton z opisem karnawału. Przysłane zdjęcia były oceniane pod kątem estetyki, pomysłowości,  rzeczowości (opis karnawału) oraz  czytelności.

Natomiast uczniowie klas siódmych, podobnie jak ich starsi koledzy z liceum mieli do wyboru plakat lub prezentację multimedialną. W swoich pracach musieli uwzględnić następujące informacje:

 • Co robi się podczas karnawału? – Was machen die Leute im Karneval?
 • Gdzie są w Niemczech największe pochody karnawałowe? – Wo gibt es in Deutschland die größten Karnevalszüge?
 • Kiedy – zgodnie z tradycją – rozpoczyna się karnawał i gdzie? – Wann eröffnet man traditionell den Karneval? Wo?
 • Kiedy zaczyna się karnawał na ulicach? – Wann beginnt der Straßenkarneval?
 • Jak nazywają się najważniejsze dni w tygodniu karnawału? – Wie heißen die wichtigsten Tage in der Fastnachtswoche?
 • Z czego znany jest różany poniedziałek – Wofür ist der Rosenmontag bekannt?

Językiem projektu był polski. Natomiast w języku niemieckim należało podać tzw. słowa klucze, np. różany poniedziałek (der Rosenmontag), poszczególne nagłówki/pytania, czy tytułowy "Karnawał po niemiecku", czyli "Karneval auf Deutsch".

Ocenie podlegały:

 • tekst po polsku (merytoryczny, rzeczowy),
 • użycie języka niemieckiego (poprawność),
 • walory estetyczne.

Kilka prac wykonano w parach. Także wśród uczniów klas siódmych nie brakowało takich, którzy swe projekty zaprezentowali osobiście, w przebraniu karnawałowym, fotografując się z plakatem lub umieszczając swoje zdjęcie w prezentacji.

Zaprezentowany przez uczestników konkursu poziom był bardzo wyrównany. Wszystkie plakaty, prezentacje i zdjęcia świadczyły o dużym nakładzie pracy i bardzo się podobały pomysłodawczyniom, p. W. Rak  i p. A. Sadowskiej -Tomasik. Panie, oceniając nadesłane materiały, miały trudny orzech do zgryzienia. Nawet obustronne konsultacje prowadzone w aplikacji Teams nie rozwiały wszystkich wątpliwości, czego efektem było przyznanie wielu miejsc ex aequo.

 

A oto wyniki:

W kategorii zdjęcia – klasy szóste SP

 • I miejsce – Kacper Kłobucki kl. 6G
 • II miejsce – Jakub Zygmuntowski kl. 6B ex aequo Aleksandra Wolska kl. 6E
 • III miejsce – Zuzanna Wronkowska kl. 6E ex aequo Maciej Krzysztofik kl. 6E

W kategorii plakaty – klasy siódme SP

 • I miejsce – Oskar Mlonka kl. 7A
 • II miejsce – Bartosz Molasy kl. 7A
 • III miejsce – Natalia Kucharska i Gabriela Popecka kl. 7C

 

W kategorii prezentacje – klasy siódme SP

 • I miejsce – Olivier Pejski kl. 7C ex aequo Weronika Mazur kl. 7A
 • II miejsce – Viktoria Kowalska kl. 7C ex aequo Julia Karczmarska kl. 7C
 • III miejsce – Hanna Stępień kl. 7A ex aequo Dawid Domagała kl. 7C
 • Wyróżnienie dla Aleksandry Woźniak kl. 7C

 

W kategorii prezentacje – klasy LO

 • I miejsce – Martyna Grzywaczewska kl. 1D
 • II miejsce – Michał Szczepańczyk kl. 1A ex aequo Kamila Pałgan kl. 1D
 • III miejsce – Zuzanna Wrzosek kl. 1C ex aequo Aleksandra Michałowska i Julia Konecka kl. 1C
 • Wyróżnienie za plakaty dla Aleksandry Katy kl. 1D oraz Julii Gąsieniec i Martyny Sosnowskiej kl. 2 BLG

 

Oczywiście wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni oceną, natomiast na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone, gdy tylko będzie taka możliwość.

Wszystkim gratulujemy!

 

 

godo2.png