Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

W dniu 09.02.2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego odbył się konkurs recytatorski dla klasy I c pod hasłem "Zima w poezji dziecięcej". Organizatorami były p.A.Rożenek, M.Kowalewska.

Cele konkursu : - popularyzowanie twórczości poetów piszących dla dzieci - kształtowanie kultury żywego słowa - zainteresowanie dzieci poezją - uwrażliwianie na piękno obrazu zimy w poezji - odkrywanie predyspozycji i zainteresowań dzieci - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Komisja dokonała oceny recytacji wg następujących kryteriów :

- doboru tekstu i jego pamięciowego opanowania

- interpretacji tekstu - kultury słowa

- ogólnego wyrazu artystycznego ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klasy 1c. Laureatami konkursu zostali :

I miejsce - Piotr Jachimowski

II miejsce - Jan Dębowski

III miejsce - Kacper Kumorowski

Jury przyznało również dwa wyróżnienia, które otrzymali: Maja Wójcik i Krzysztof Płaska.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

Konkurs przebiegał w miłej, sympatycznej atmosferze. Stworzył uczniom możliwość prezentacji własnych umiejętności oraz porównania ich z umiejętnościami innych.

godo2.png