Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

UBEZPIECZENIE

Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW

Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2022/2023

Opcja ubezpieczenia określona jest w OWU  (OWU  załącznik nr 3 str 27)
 
Wpłaty na ubezpieczenie do 30 września 2022 r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 41 zł – obowiązuje od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 43 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2022r. do 30 września 2023r.
                                                                  zobacz

 

     UBEZPIECZENIE     

Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW

Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2021/2022

 

OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Wpłaty na ubezpieczenie do 30 września 2021 r.
Suma ubezpieczenia 23 000 zł.
Składka na ubezpieczenie za osobę 39 zł – obowiązuje od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 43 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2021r. do 30 września 2022r.

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – owu EDU Plus

DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKÓD

UBEZPIECZENIE
Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW
Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2020/2021

 
 
OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Wpłaty na ubezpieczenie do 30 września 2020 r.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł.
Składka na ubezpieczenie za osobę 40 zł – obowiązuje od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 44 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2020r. do 30 września 2021r.

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – owu EDU Plus

DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKÓD

godo2.png