Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

W rekrutacji do oddziału przedszkolnego biorą udział wyłącznie dzieci posiadające miejsce zameldowania na terenie Gminy Opoczno lub mieszkające w Gminie Opoczno, których rodzice złożą u dyrektora przedszkola oświadczenie, że rozliczeń podatkowych dokonują w Gminie Opoczno.

  1. Zarządzenie
  2. Regulamin
  3. Wniosek
  4. Umowa

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie przyjmowane będą dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego z klasami gimnazjalnymi dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Opocznie

  1. Zgłoszenie
  2. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do świetlicy-2018_2019

 

W rekrutacji do oddziału przedszkolnego biorą udział wyłącznie dzieci posiadające miejsce zameldowania na terenie Gminy Opoczno lub mieszkające w Gminie Opoczno, których rodzice złożą u dyrektora przedszkola oświadczenie, że rozliczeń podatkowych dokonują w Gminie Opoczno.

Zarządzenie

Regulamin

Wniosek

Umowa

 

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie  przyjmowane będą  dzieci zameldowane lub zamieszkałe  w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1.

Zgłoszenie

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do świetlicy-2017_2018

godo2.png