Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 
Rok szkolny 2021/2022
    ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2021/2022  
    PROCEDURA COVID-19   
 
 
 
Wydawanie dokumentów

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

Procedura

Podanie_o_wydanie_duplikatu_legitymacji_zalacznik_nr_1

Podanie_o_wydanie_duplikatu_świadectwa_zalacznik_nr_2

 

mLegitymacje

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów

 

UBEZPIECZENIE

Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW

Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2020/2021

 

OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Wpłaty na ubezpieczenie do 30 września 2020 r.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł.
Składka na ubezpieczenie za osobę 40 zł – obowiązuje od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 44 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2020r. do 30 września 2021r.
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rok szkolny 2019/2020
 
 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2019/2020

godo2.png