Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do oddania podręczników szkolnych w terminie do 13 czerwca 2017 r. Nauczyciel uczący danego przedmiotu oddaje osobiście, wszystkie podręczniki z płytami CD do biblioteki szkolnej.

Dziękujemy!

godo2.png