Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego  

Zarządzenie - Zarządzenie Nr 14/2020  Burmistrza Opoczna.

Regulamin - Regulamin określający szczegółowe zasady rekrutacji.

Regulamin naboru do klasy pierwszej.

Regulamin rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych.

Upoważnienia i oświadczenia świetlica

Wniosek - Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 

Karta zgłoszenia -  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Umowa - Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny.   

Załącznik 1 - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Załącznik 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Załącznik 3 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ze szkoleniem sportowym w pływaniu.

Załącznik 4 - Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej sportowej.

godo2.png