Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 lutego 2019 r. – 8 marca 2019 r.

16 – 21 sierpnia 2019 r.

2

Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej do IV klasy oddziału sportowego w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej nie przeprowadza się prób sprawności.

11 marca 2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 marca 2019 r. – 15 marca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19 – 26 marca 2019 r.

26 sierpnia 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 kwietnia 2019 r.

27 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym składania dokumentów, do klas pierwszych i czwartych oddziałów sporto'"1'Ch w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego, Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie i Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, a także kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

godo2.png