Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

 W rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie biorą udział wyłącznie dzieci posiadające miejsce zameldowania na terenie Gminy Opoczno lub mieszkające w Gminie Opoczno, których rodzice złożą u dyrektora szkoły oświadczenie, że rozliczeń podatkowych dokonują w Gminie Opoczno.

  1. Zarządzenie - Zarządzenie Nr 8 /2019 Burmistrza Opoczna
  2. Regulamin - Regulamin określający szczegółowe zasady rekrutacji
  3. Wniosek - Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 
  4. Umowa - Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny   

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego przyjmowane będą dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego

  1. Zgłoszenie - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
  2. Karta zgłoszenia - Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

godo2.png