Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

 

             Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” ESA, który realizowany jest przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

             Celem projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu ochrony powietrza, ze szczególnym naciskiem na problematykę smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie, a także działań, które pozwalają zredukować poziom zanieczyszczenia powietrza. 
               W szkołach, które biorą udział w projekcie „ESA” ( w tym także-naszej szkole) zamontowane zostały mierniki jakości powietrza oraz zewnętrzne tablice informujące o bieżącym poziomie zanieczyszczeń. Zmierzone parametry uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera.

               Projekt ESA zakłada aktywny udział nauczycieli ze szkół, które przystąpiły do programu, w działaniach edukacyjno-informacyjnych.

               W aktualnej edycji projektu obejmującej 29 szkół mieszczących się na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce - instalacja mierników zanieczyszczenia, tablicy informacyjnej i działania edukacyjne finansowane są ze środków prewencyjnych PZU.  
                 Aktualnie do sieci ESA podłączone są 184 szkoły, a do końca stycznia 2019 będzie planowanych ich 300. 
                 Więcej informacji o projekcie ESA (w tym także odczyty z mierników zanieczyszczenia powietrza) znaleźć można na stronie: https://esa.nask.pl/school/112

Koordynatorkami projektu w naszej szkole są : p. A. Toporkiewicz i p. A. Kaźmierczyk

godo2.png