Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu serdecznie zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie: „Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości”Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału

Celem konkursu jest promocja kultury ludowej regionu poprzez rozwijanie u dzieci zainteresowań tradycją bożonarodzeniową oraz rozszerzenie współpracy Muzeum z placówkami oświatowymi. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu samodzielnie wykonanej pracy np. kartki świątecznej, zabawki choinkowej, szopki, maski karnawałowej (kolędniczej) wraz z podaniem źródła inspiracji (karta zgłoszenia).

 

Rozpisując konkurs mamy na uwadze przybliżenie młodzieży szkolnej wyrobów tradycyjnego rękodzieła. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, by prace przygotowywane były przy użyciu jak największej ilości surowców naturalnych: papieru, słomy, drewna, wydmuszek, piór itp. Wzorem do ich sporządzania mogą być eksponaty i materiały muzealne, przykłady z literatury, wiadomości zaczerpnięte z lekcji muzealnych, czy też – głównie jeśli chodzi o ozdoby choinkowe – przekazy ustne od rodziców czy dziadków, osób starszych pamiętających z młodości rekwizyty świąteczne wykonywane ręcznie w domu.

Zwracamy się też z serdeczną prośbą o rozpropagowanie konkursu na lekcjach wychowawczych oraz wśród nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne.

 

Zachęcamy również do uczestnictwa w warsztatach etnograficznych w Muzeum, na których będą prezentowane techniki wykonywania tradycyjnych zabawek choinkowych. Koszt uczestnictwa w warsztatach: 4 zł/osoba. 
Grupy można umawiać pod numerem telefonu: 48 675 22 48 lub 509 281 440

Dominika Lefek

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Al. Jana Pawła II Nr 11

26-400 Przysucha

Tel. 48 675 22 48

www.muzeum-radom.pl

godo2.png