Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Uczniowie klasy VI B z p. Marzanną Mastalerz, 3 października 2017 roku zostali zaproszeni przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opocznie na spotkanie poświęcone grzybom. W pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację poświęconą: ogólnej charakterystyce grzybów, porównaniu podobnych do siebie grzybów jadalnych i trujących, objawom zatrucia grzybami, zasadom grzybobrania. Potem można było obejrzeć okazy grzybów najczęściej spotykanych w opoczyńskich lasach. Na pytanie: „Czego ciekawego dowiedziałaś się/ dowiedziałeś się na spotkaniu uczniowie udzielili następujących odpowiedzi:

 • Ø rydze zawierają pomarańczowe mleczko;
 • Ø najbardziej trującym grzybem jest muchomor sromotnikowi, czyli zielonkawy;
 • Ø jego spożycie najczęściej kończy się śmiercią;
 • Ø w Polsce nie wszystkie grzyby jadalne dopuszczone są do sprzedaży;
 • Ø czubajka kania ma na trzonie ruchomy pierścień;
 • Ø toksyny zawarte w grzybach w zależności od działania podzielono na trzy grupy;
 • Ø najtrudniej rozpoznać jest młode grzyby;
 • Ø piaskowiec modrzak w miejscu dotknięcia przyjmuje granatowy kolor;
 • Ø w czasie grzybobrania przydatna jest znajomość zjawiska zwanego mikoryzą;
 • Ø na świecie żyje około 40 000 gatunków grzybów, a w Polsce około 5000, a większość z nich jest niejadalna lub trująca;
 • Ø grzyby nie maja zbyt dużych wartości odżywczych, posiadają natomiast duże walory smakowe;
 • Ø są różne gatunki pieczarek;
 • Ø nie wszystkie ogólnie przyjęte opinie o grzybach są prawdziwe;
 • Ø sarnom nie szkodzą muchomory sromotnikowe;
 • Ø jeśli chcemy się upewnić, że zebrane grzyby są jadalne, to możemy to zrobić w naszej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej można zasięgnąć porady.

Uczniowie klasy VIB z p. Marzanna Mastalerz

godo2.png